Blog

90-9-1 Kuralı ve Katılım Eşitsizliği

90-9-1 Kuralı kullanıcılarınızın sosyal komunitelere nasıl dahil olduğunu anlatıyor. Ben McConnell ve Jackie Huba tarafından isimlendirilen bu kurala göre oluşturduğunuz komunitede kullanıcıların %90′ı katılımda bulunmadan dinliyor ve okuyor, %9′u zaman zaman katılımda bulunuyor ve sadece %1′i aktif olarak katılıp içerik üretiyor. Bu durum katılım eşitsizliği olarak adlandırılıyor.

Bu kuralı destekleyen örnekler şu şekilde:

  • Amazon’da bulunan 167,113 tane kitap değerlendirmesi 100 kullanıcı tarafından yapılmış. Ayrıca binlerce satılan kitapların sayfalarında sadece 5-10 adet kitap değerlendirmesi olduğunu görebilmek mümkün.
  • Wikipedia makalelerinin %50′sinden fazlası kullanıcıların %7′si (524 kişi) tarafından düzenleniyor. Wikipedia’nın 75.000 editörü bulunurken sadece Amerika’da 32 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.
  • MSDN komunite sitedinde toplam 10851 düzenlemenin 1866′sı 3′ü Microsoft çalışanı olan 5 kişi tarafından yapıldı. Bu 5 kişi bütün kullanıcıların %1.72′sini oluşturuyor.
  • Youtube kullanıcılarının sadece %0,16′sı siteye video yüklerken ve Flickr kullanıcıların %0.2′si siteye fotoğraf yüklüyor.

Katılım Eşitsizliği Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

Jacob Nielsen sorun olarak gördüğü bu durumu 80-16-4 gibi daha dengeli bir şekle sokmak için aşağıdaki önerileri sunuyor:

Katılımda bulunmayı kolaylaştır : Netflix film hakkında yorum yazmanız yerine bir ratinge tıklayıp seçerek film değerlendirme yapmanızı kolaylaştırıyor.

Katılımdan ikincil etki oluştur : Amazon, ‘Bu kitabı alanlar bunları da aldı’ türünden istatistikler vererek kitap alan kişilerin istatistiklerinden ikincil bir etki oluşturuyor.

Yaratmasınlar, düzenlesinler: Kullanıcıların sıfırdan yaratması yerine varolan şablonları kullanmasını sağla. Örneğin Second Life’ta kullanıcılar sıfırdan avatar yaratmayıp var olanlar arasından seçerek hızlıca giriş yapabiliyor.

Ödüllendir: Kulanıcıları sisteme katılım göstermeleri için ödüllendir. Para ve hediye vermek gibi ödüllendirmelerin yanında sadece profilinin yanına altın yıldız koymak bile işe yarayabilir.

Kaliteli katılımcıları ön plana çıkar: Amazon’da en beğenilen kitap yorumunun en üstte olması gibi kaliteli katılımcıları ön plana çıkar.

PAYLAŞ

comments powered by Disqus