Blog

Boşlukların Okunabilirlik Üzerindeki Etkileri

Okunabilirlik, web sitelerindeki metinlerin kullanıcı tarafından algılanma hızı ve seviyesini etkileyerek kullanıcı deneyimine doğrudan katkıda bulunan bir faktördür. Okunabilirlik deneyimini oluşturan elemanlar ise yazı tipi, yazı büyüklüğü, ön-arka plan arasındaki kontrast oranı gibi pek çok kalemde sıralanabilir.

Barbara Chaparro, J. Ryan Baker, A. Dawn Shaikh, Spring Hull ve Laurie Brady’in, okunabilirlik üzerine yaptıkları çalışma, kulanıcıların okuma alışkanlıkları, hızları ve algı oranları hakkında pek çok ilginç sonucu içeriyor. Test 10 erkek ve 10 kadın üniversite öğrencisi ile yapılmış. Katılımcıların %89’u hergün internet deneyimi yaşayan, %11’i ise haftanın bir kaç günü internet kullanan, web öncelikleri e-mail, mesajlaşma ve bilgi arama olan bir profil çiziyor. Online okuma alışkanlıklarına baktığımız zamansa, katılımcıların %11’inin haftada 24-40 saat, %26’sının haftada 7-24 saat, %63’ününse haftada 0-6 saatlik bir çevrimiçi okuma alışkanlığına sahip olduğunu görüyoruz.

Boşluklu Metin

Boşluksuz Metin

Çalışmada metini çevreleyen boşluk ve metin satırları arasındaki uzaklık değiştirilerek kullanıcıların algısı ve hızı test edildi. Test sonunda çevre boşluğu olmayan yazıların daha hızlı okunduğu ama metinde anlatılanların okuyucuya aktarılmasında düşüş yaşandığı görüldü.

Bu özel çalışmanın da gösterdiği gibi, içeriği tasarlarken gidilen yoldaki en ufak noktalar bile kullanıcı deneyimini etkilemekte. İlk bakışta önemsiz gibi görülen detaylar, büyük farklar yaratmanızda size yardımcı olabilir.

PAYLAŞ

comments powered by Disqus