Blog

ISO Standartlarında Kullanılabilirlik Tanımı

ISO Standarlarında kullanılabilirliğin resmi iki tanımı bulunuyor. Bu iki tanım ISO 9241 standartında kullanım kalitesi olarak ve ISO/IEC 9126 standartında ise yazılım kalitesi olarak yer almakta.

Kullanım Kalitesi Olarak Kullanılabilirlik

ISO 9241′e göre “bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabilmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Kaynak: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16883

Yazılım Kalitesi Olarak Kullanılabilirlik

ISO/IEC 9126-1’ de kullanılabilirlik kavramı belirlenmiş şartlar altında anlaşılacak, öğrenilecek,
kullanılacak ve kullanıcı tarafından beğenilecek yazılım olma becerisi olarak tanımlanmaktadır.

Yazılım kalitesi karakteristiği olan kullanılabilirlik şu bileşenlerden oluşmaktadır:
Anlaşılabilirlik: Yazılımın mantıksal yapısının ve onun uygulanabilirliğinin kullanıcı
tarafından tanınabilmesi için harcanması gereken kullanıcı çabası ile ilgili yazılım becerisidir.
Öğrenilebilirlik: Yazılım uygulamalarının kullanıcı tarafından öğrenilebilmesi için harcanması
gereken kullanıcı çabası ile ilgili yazılım becerisidir.
İşlerlik: Operasyon ve operasyon kontrolü için gereken kullanıcı çabası ile ilgilenen yazılım
becerisidir.

Kaynak: http://mq.academia.edu/aliorhanaydin/Papers/144829/ISO-IEC-9126-Standardinda-Anadilin-Kullanimi

PAYLAŞ

comments powered by Disqus