Blog

Kullanıcıların İçerik Okuma Oranları

Belki de her cümlesi için üzerinde uzunca düşündüğümüz ve oluşturduğumuz içeriklerin kullanıcılar tarafından okunma oranların Harald Weinreich ve 3 araştırmacı yaptığı araştırma ile belirlemiş.

Çalışmaya göre kullanıcılar içeriğinizin en fazla %28’ini ve genelde %20’sini okumaktalar. Bu yazdığınız 5 paragrafın sadece birinin okunduğu anlamına geliyor.

İçerik ve kullanıcının sayfada durma süresi arasında da aşağıdaki bir ilişki ortaya çıkıyor.

Grafikte y ekseni kullanıcının sitede kalma süresini, x ekseni de sayfada bulunan kelime sayısını gösteriyor.  Regresyon analizi sonucunda ortaya çıkan formülden kullanıcıların okuma hızı göz önünde bulundurularak ortalama içeriğin %18’inin okunduğu ortaya çıkıyor.

Çalışmanın sonucuna göre bu cümleyi çoğunuz okumuyorsunuz. 🙂

PAYLAŞ

comments powered by Disqus