uzay
Proje

Hepsiburada Moda Kategorisi Kullanılabilirlik Testleri

Müşteri
app-storegoogle-play

Yapılan kullanılabilirlik testlerinde moda kategorisinde ürün araştıran kullanıcıların Ürün İnceleme, Satın Alma, Üyelik, Filtre Kullanımı ve Değerlendirme süreçlerindeki deneyimleri incelendi. Elde edilen bulguların ardından tespit edilen kullanılabilirlik sorunlarını ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunuldu.

Neler Yapıldı?

12
#
Kullanılabilirlik Testi
Kullanılabilirlik testi, ürünlerde bulunan kullanılabilirlik hatalarını bulmak ve düzeltmek için son kullanıcılar ile yapılan bir test yöntemidir. Ürününüzün kullanıcı deneyimini iyileştirin.
11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.

Neler Tasarladık?