uzay
Proje

Metro Market Mobil Uygulama Deneyimi Fonksiyon Haritası

Müşteri
app-storegoogle-play

Kısa ve uzun dönem Metro Market mobil uygulaması fonksiyon haritasının çıkarılması için kapsamlı bir araştırma planı yapıldı. Çıktılara ulaşmak için Metro Market ekiplerinin değerlendirmeleri yanında müşterileri ile bağlamsal ve derinlemesine görüşmeler yapıldı, mağazada satış danışmanı rolü ile gözlemler yürütüldü, benchmark ve netnografi çalışmaları ile trendlere ve genel müşteri beklentilerine ulaşıldı.

Neler Yapıldı?

10
#
Bağlamsal Görüşme
Bağşamsal Görüşme, son kullanıcının kendi ortamında gerçekleştirilen bir konu çerçevesinde kullanıcı davranışları ve tutumları hakkında veri toplamak amacıyla yapılan görüşmelerdir. Bu servisimiz ile müşterinizin hayatına dahil olun.
11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.
4
#
Benchmark
Diğer ürünlerin zayıf ve güçlü yönlerini inceleyerek sektördeki durumun izlemesini yapmak, ürünün mutlaka yanıt vermesi gereken ve zayıf kaldığı alanları öğrenmek, yeni üründe yer alması gereken fonksiyonları belirlemek üzere yapılan incelemelerdir. Dünyanızı genişletin, rakiplerinizin önüne geçin.
14
#
Netnografi
Netnografi, online platformlar üzerinde yapılan etnografik araştırmalardır. Netnografi ile hedef kitlenizin kim olduğu, hikayeleri, ürün veya servisle deneyimleri topluca konuşmuş oldukları platformlardan toplanabilir. Müşterilerinizin dijital dünyalarına hakim olun.

Neler Tasarladık?