uzay
Proje

Şikayetvar Web Sitesi ve Mobil Uygulama Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Müşteri
app-storegoogle-play

Şikayetvar web sitesi ve mobil uygulamasındaki kullanılabilirlik problemlerini tespit etmek amacıyla belirlenen kitle ile kullanılabilirlik testleri yapılarak, kullanıcıların site ile etkileşimleri gözlemlendi. Kullanılabilirlik testleri sonrasında kullanıcılar ile deneyimlerini detaylı olarak incelemek için derinlemesine görüşmeler yapıldı. Web sitesi ve uygulamada kolay & hızlı şikayet yazma, okuma, paylaşma süreleri incelendi. Site içerisindeki hiyerarşi ve anlaşılabilirliği test etmek amacıyla kart gruplama çalışmaları yapıldı. Analizler sonrasında ortaya çıkan bulgulara ek olarak, metrik ve çağrı merkezi verileri incelendi. Tüm veriler sonrasında fikir geliştirme çalışmaları gerçekleştirilerek, tasarlanan yeni deneyim wireframelere aktarıldı. Arayüzler mevcut ve potansiyel hedef kitleye uygun olacak şekilde tasarlandı.

Neler Yapıldı?

19
#
Wireframe
Wireframe, ürünün düşük kaliteli ve basitleştirilmiş bir taslağıdır. Wireframe, tüm proje düzeninin yapısını oluşturarak daha sonra ayrı parçalar oluşturmayı kolaylaştırır. Bu servis ile tasarım sürecinde zamandan kazanın.
21
#
UI Tasarım
UI Tasarım kullanıcının hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıp hızlandıracak şekilde ve hoşa gidecek bir ambiyans yaratma motivasyonuyla tasarlanmasıdır.
4
#
Benchmark
Diğer ürünlerin zayıf ve güçlü yönlerini inceleyerek sektördeki durumun izlemesini yapmak, ürünün mutlaka yanıt vermesi gereken ve zayıf kaldığı alanları öğrenmek, yeni üründe yer alması gereken fonksiyonları belirlemek üzere yapılan incelemelerdir. Dünyanızı genişletin, rakiplerinizin önüne geçin.
16
#
Prototipleme
Prototipleme, yayına girmemiş bir web sayfasının modellenmesi, nasıl görüneceği ve çalışacağının gösterildiği ön sürümünün oluşturulmasıdır. Prototip üretip zamandan kazanın.
12
#
Kullanılabilirlik Testi
Kullanılabilirlik testi, ürünlerde bulunan kullanılabilirlik hatalarını bulmak ve düzeltmek için son kullanıcılar ile yapılan bir test yöntemidir. Ürününüzün kullanıcı deneyimini iyileştirin.
7
#
Kart Gruplama
Kart Gruplama, hedef kitlenizdeki katılımcıların sınıflandırılmak istenen içerik etiketlerini kendilerine göre anlamlı olan kriterlere göre gruplandırdığı bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, hedef kitlenin etki alanı bilgisinin nasıl yapılandırdığını ortaya çıkarır ve kullanıcıların beklentilerini karşılayan bir bilgi mimarisi oluşturmaya zemin sağlar.
11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.

Neler Tasarladık?