uzay
Proje

Türkiye İş Bankası Travma Anları

Müşteri
app-storegoogle-play

Atomic research tekniği ile bankadan alınan müşteri şikayetleri ve işlem akışları gruplanarak analiz edildi. Etiketlenen veriler tarafsız ve kullanılabilir olanlar ile tekrar değerlendirildi. Sonuç olarak bağlamsal gerçeklerin elde edilmesiyle müşteri üzerinde travmatik etkiler yaratabilecek deneyimler belirlendi ve travma noktaları olarak adlandırıldı. Belirlenen travma noktalarını güncel veriler ile beslemek üzere banka müşterilerine anketler,kullanılabilirlik testleri ve banka çalışanlarına ise workshoplar düzenlendi. Tüm araştırma süreci ve güncel veriler ile elde edilen bilgilerle travma noktaları özelinde fikir geliştirme çalışmaları düzenlenerek yeni çözüm önerileri sunuldu.

Neler Yapıldı?

11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.
12
#
Kullanılabilirlik Testi
Kullanılabilirlik testi, ürünlerde bulunan kullanılabilirlik hatalarını bulmak ve düzeltmek için son kullanıcılar ile yapılan bir test yöntemidir. Ürününüzün kullanıcı deneyimini iyileştirin.

Neler Tasarladık?