YENİ DÖNEM

Online
Advanced UX Eğitimi

Tarih
24 MART-2 HAZİRAN 2022
Süre
9 HAFTA
Ücret
3.990 - 4.790 TL
Kayıt Ol
Nedir?
Kullanıcı deneyimi alanında hali hazırda görev alan ve kendisini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler için bu eğitim biçilmez kaftan. Bu eğitim ile Kullanıcı Deneyimi alanında Türkiye’de eşi benzeri olmayan İleri Seviye bir Kullanıcı Deneyimi eğitimine dahil olarak; UX Liderliğini içselleştirebilecek, “Tasarım ile Psikoloji” arasındaki eşsiz bağı öğrenebilecek, mobil kullanıcıların ihtiyaçlarını ve problemlerini derinlemesine anlayabilecek, son zamanlarda iyice trend haline gelen ses etkileşimi hakkında detaylara hakim olabilecek, herkes için erişilebilir tasarımların önemini kavrayabilecek; tasarım sistemlerinin neden gerekli olduğu sorusuna yanıt bulabilecek ve ileri seviye prototipleme ile daha etkili ve etkileşimli prototipleri keşfedeceksiniz.

Kimler Katılabilir?
Bu eğitim başlangıç seviyesindeki katılımcılar için uygun değildir. Eğer kullanıcı deneyimi alanına yeni giriyorsanız Temel ve Orta seviye olan UX Eğitimi’mize katılabilirsiniz.  

• Tasarım süreçlerinde çalışan profesyoneller
• Tasarım ekip yöneticileri
• Deneyim ve ürün tasarımı süreçlerinde çalışanlar
• İnovasyon ekiplerinde çalışanlar
• İş analistleri
• Ürün yöneticileri
• Interdisipliner bir ekipte görev alan profesyoneller.

Katılımcıların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir;

• UX Eğitimimizi tamamlayanlar için bilgi birikimini ileri seviyeye taşımak isteyenler,
• En az orta seviye ingilizce bilgisi,
• En az 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak,
• En az orta seviye Adobe XD, Sketch ya da Figma programlarına hakim olmak.
Bana Neler Katacak?
Tasarım ve Psikoloji
İyi kullanıcı deneyimi tasarımcıları ezber bilgilerden oluşan konfor alanlarından çıkıp deneyim oluşturma ile ilgili temel psikoloji bilgilerini doğru kullanabilenlerdir. Beynimiz  nasıl çalışıyor, nasıl karar veriyoruz. Psikoloji ve algı yöntemlerini tasarımlamıza nasıl ekleyeceğimizi öğreneceğiz.

Nöro-Tasarım (Neuro Design)
İkna Tasarımı (Persuasive Design)
Davranışsal Tasarım (Behavioral Design)
Öngörücü ve Duygusal Tasarım (Anticipatory & Emotion Design)

Bunlarla beraber insan algısına bağlı 20 civarı UX prensibinden bahsedeceğiz (Doherty Threshold, Fitt's Law, Gestalt Prensipleri, Jacob's Law vb.) Öğreneceğimiz bilgilerle bir tasarım çalışması yapacağız.
Mobil Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
Mobil kullanıcı deneyimi tasarımı elde tutulan ve giyilebilir cihazlar için kullanıcı deneyimlerinin tasarımıdır. Tasarımcılar, mobil kullanıcıların benzersiz gereksinimlerini ve kısıtlamalarını karşılamak için çözümler (tipik olarak uygulamalar) oluşturur. Tasarımcılar olarak, hareket halindeyken etkileşimli deneyimleri optimize etmek için erişilebilirlik, keşfedilebilirlik ve verimliliğe odaklanacağız.
Mobil etkileşim (Mobile Interaction Design) ve mobil uygulama bilgi mimarisi (Information Architecture) çözümlerini inceleyeceğiz.
Bir - Game Changer- fintech uygulamasının vaka çalışmasını yapacağız.
Erişilebilirlik: Herkes için Tasarım
Bir ürüne ve hizmete erişim evrensel bir haktır. Bir deneyim tasarımcısı için belki de en önemli sorumluluklardan biri de erişilebilir bir tasarım yapmaktır. Uygulamalarımızı sadece sağlıklı insanlar kullanmıyor. Artık sınırların kalktığı uygulamalarımızın global olmaya başladığı bir zaman da engellileri, renk körlerini, yaş sebebiyle görme ve okuma zorluğu olan insanları da düşünmemiz gerekiyor. Tasarımlarımızı herkes için nasıl erişilebilir yapabileceğimizin önemini ve yöntemlerini kavrayıp farkındalığımızı arttıracağız.
Tasarım Sistemleri (Design System) ve Önemi
Tasarım sistemleri verimli ve hızlı ürün geliştirmenin vaz geçilmez bir unsuru haline geldi. Bir tasarım sisteminin yapısını, Style Guide ve UI kit ile farkını, tasarlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve nasıl yaygınlaştıracağımızı öğreneceğiz.
Ses Arayüz Tasarımı VUI/VID
Ses etkileşim ve ses arayüz tasarımı (VUI - Voise User Interface/ VID - Voice Interaction Design) Dünya'da hızla ilerliyor, henüz Türkçe ses desteği olmasa da Alexa, Google Voice, Siri vb. sesli komutlarla çalışan teknolojilerin ses arayüz tasarımlarının temel kavramlarını öğreneceğiz. Çağrı merkezi uygulamalarında da kullanılan bu temel kavramlar ile bir ses arayüzü tasarlama becerisini geliştirmek için çeşitli yöntem ve araçlarından faydalanacağız.
İleri Seviye Prototipleme Yöntemleri
Sketch, Figma ve Adobe XD gibi popüler programların imkanları ile kendinizi kısıtlamamayı, gerçek deneyimi yaşamak için kullanabileceğiniz farklı araçlarla müşterilerinizi etkilemeyi keşfedeceksiniz.
UX Liderliği
İyi bir UX tasarımcısı için 2 ana temel özellik gerekir. Problem çözebilmek, ikna edebilmek (kullanıcıyı ve proje paydaşlarını) ve liderlik. UX liderliğini iki açıdan ele alacağız biri UX ekiplerini yönetmek bir diğeri projelerde liderlik. UX ekiplerini yönetmenin zorlukları ve organizasyon modelleri üzerine konuşacağız.  Kullanıcı deneyimi tasarımcısı liderlik yapamazsa projelerde ki etkinliği sınırlanır, o zaman kurumlarda ya da freelance çalışırken çevik dönüşüm projelerde UX liderliği nasıl olmalı, neler yapılabilir bunları öğreneceğiz. Birazda biz nasıl bir lideriz onu keşfetmeye çalışacağız.
Bu Eğitimi Kurumsal İhtiyaçlarınıza Uygun Şekilde Deneyimlemek İster Misiniz?
9

Online Advanced UX Eğitimi Programı

Katılımcılar 9 hafta ve 27 saat sürecek olan bu eğitim ile UX ekip yönetiminde liderliğin yöneticilikten neden daha önemli olduğunu keşfedecek, Tasarım ve Psikoloji arasındaki birbirinden ayrılamayacak ilişkiye hakim olabilecek, mobil kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayabilecek ve problemleri için çözümler geliştirebilecek, Alexa, Google Voice, Siri vb. sesli komutlarla çalışan teknolojilerin ses arayüz tasarımlarının temel kavramlarını öğrenebilecek, herkes için erişebilir tasarımlar ortaya çıkarabilecek, tasarım sistemleri ve ileri seviye prototipleme konuları hakkında detaylı eğitimler ile eğitimlerde öğrendiğiniz bilgileri de pratik edebileceksiniz.

Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek; projelerini tamamlayan katılımcılar ise başarı sertifikası almaya hak kazanacaktır.
1

Tasarım Psikolojisi ve UX Prensipleri

Tasarım ve Psikoloji
Psikolojinin Kullanıcı Deneyimi Tasarımındaki Önemi ve Kullanım Alanları

Nöro Tasarım - Neuro Design
İnsan Beyninin Çalışma Prensipleri
Tasarımın Kimyası, Hormonlar, Stres ve Ödül
Somatik İmleçler
Bilişsel Yük (Cognative Load) Nedir?
Hızlı ve Yavaş Düşünme Modeli (Daniel Kahneman, Thinking Fast And Slow)
Nöro-Tasarım İle Etkili Landing Page Tasarımı
İnsanlar Nasıl;
Karar alıyor
Görüyor
Okuyor
Hatırlıyor
Motive Oluyor
İkna Tasarımı - Persuasive Design
İkna Tasarımı Nedir?
Fogg Davranış Modeli
İkna Tasarımında Kullanılan Motivasyon Yaratıcılar
Loss Aversion (Kayıptan Kaçınma)
Endowment Effect (Bahşetme Etkisi)
Scarcity (Kıtlık)
Risk Aversion (Riskten kaçınma)
Completion (Tamamlama)
Authority (Otorite etkisi)
Social Proof (Sosyal kanıt)
Reciprocity (Karşılıklılık)
Commitment And Consistency (Bağlılık ve Tutarlılık)
Liking (Sempati)
Anchoring (Çıpalama)
Framing (Çerçeveleme)
Decoy Effect (Tuzak/Yem)
Gün: 24 Mart Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
2

Davranışsal Tasarım

Davranışsal tasarım
Mental Model (Zihinsel model)
Cognative Bias (Bilişsel önyargı)
Tasarım çalışmalarını etkileyen bilişsel önyargıya bağlı UX prensipleri
Sezgisel - Heuristics
Aesthetic
Usability Etkisİ Fitt's Kanunu
Goal Gradient Etkisi
Hick's Kanunu
Jakob's Kanunu
Miller's Kanunu- Parkinson's Kanunu
Prensipler
Dothery Eşiği
Occam's Razor
Pareto Prensibi
Postel's Kanunu
Tesler's Kanunu
Gestalt
Common Region
Proximity
Pragnanz Kanunu
Similarity
Uniform Connectedness
Bilişsel Önyargılar (Cognative Bias)
Peak-End kuralı
Serial Position Etkisi
Von Restorff Etkisi
Zeigarnik Etkisi
Duygusal Tasarım (Emotional Design)
Duyguların Karar Verme Üzerindeki Etkisi
Preattentive Processing (Dikkat öncesi bilgi işleme)
Visual Attention Software İle İlk İzlenim Analizi
Duygusal Tasarımın Katmaları
Visceral (İç güdüsel)
Behavioral (Davranışsal)
Reflective (Yansıtıcı)

Renklerin Duygusal Tasarımda Kullanımı
Mimetik Arzu
Gün: 31 Mart Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
3

Erişilebilirlik: Herkes İçin Tasarım

Erişilebilirlik Nedir?
Erişilebilirliği Neden Umursamalıyız?
Uluslararası Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Tasarım Yapma İpuçları

Arayüz Tasarımında Görme Zorlukları ve Renk Körlüğü Çözümleri

Kontrast Testi Nedir, Nasıl Yapılır?
Renk Körlüğü Testi Nasıl Yapılır?
Erişilebilir Grafikler, Hata Mesajları ve İcon Tasarlama
Tasarım Sistemleri (Design Systems) Nedir?
Tasarım sistem nedir, Neden ve Ne Zaman İhtiyacımız Var?
Tasarım  Sistemi, Style Guide ve UI Kit Arasındaki Farklar
Atomik Tasarım
Tipografi Ölçekleme, Tasarımda Dikey Ritim ve Yatay Ritimin Önemi
Hard Grid, Soft Grid Kullanımı
Tasarım Sistemi Mimarisi ve Kendi Sistemini Oluşturma
Font Scaling
Colors
Spacing
Components
Design Tokens
Documentation
Gün: 7 Nisan Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
4

Mobil Kullanıcı Deneyimi

Mobil Kullanıcı Deneyimi Prensipleri
Mobil Web, Hibrit ve Native Uygulama Deneyimi
Web Tasarımında Responsive vs. Mobile First.Mobil Kullanımda Bağlam
Mobil Çağda Bilişsel Sürtünme
Cognitive Friction
Mobil Kullanılabilirlik, Ergonomi
Mobil Kullanıcı Arayüzü
Bileşenler ve Patternler
Mobil Uygulamalar İçin Kavramsal Modelleme ve Mental Model
Mobil Uygulamalarda Bilgi Mimarisi
Information Architecture
Navigasyon Modelleri
Mobil Uygulamalarda Mikro Oturumlar
Microsessoins
Mobilde Tipografi Kullanımı
Mobil Uygulamalarda Mikro Etkileşimler
Microinteractions
Mobilde Form Tasarımı
Mobil Deneyim Metrikleri

Mobil Kullanıcı Deneyimi Vaka Çalışması

Monzo , Game Changer , Fintech Uygulamasının Vaka Analizinin Yapılması
Gün: 14 Nisan Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
5

Uçtan Uca Ses Arayüz Tasarımı

Ses Etkileşim Tasarımı (VID - Voice Interaction Design)  ve Ses Kullanıcı Arayüzü
(VUI - Voise User Interface) Nedir?
Konuşma/Diyalog Tasarımı
Conversational Design
Chatbot Tasarım Prensipleri
Sesli Arama ve Voice Bot Cihazların Gelişimi
Ses Etkileşim Tasarımı (VID - VUI) Kullanım Alanları.
Ses Arayüzü Akış Kavramları ve Prensipleri
Ses etkileşimi Tasarlamak İçin Gereken Becerileri Edinme

Ses Arayüz Tasarım Prensipleri
VUI Persona Oluşturma
Sample Diyaloglar Hazırlama
Hata Yönetimi
Akış Oluşturma
Konuşma Devalılığını Sağlama ve Bağlamda Kalma
Üç Kuralı
The Rule Of tThree/Gail Jefferson
Örtük ve Açık Onaylama
Implicit/Explicit Confirmation

Ses Arayüzü Akış Kavramları
Intent
Utterance
Slot

Ses Arayüzü Etkileşim Modeli
Ses İçin Kullanım Örneklerini Değerlendirme
Gün: 21 Nisan Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
6

Ses Arayüz Prototipleme Çalışması

Voiceflow ile Alexa İçin Ses Bir Arayüz Uygulama Çalışması ve Test Edilmesi
Voiceflow Ses Prototip Uygulaması Arayüz Tanıtımı
Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Diyalog Akışları
Arayüz kutuları ve kullanım örnekleri oluşturma

Konuşma Başlatma ve Açılış Biçimleri
Seçenek Kutusu Kullanımı
Slot ve Entity Tanımlama- Prompt,
Reprompt, Multiple reprompt ve No Reply Response Kullanımı
Command ve Flow Kullanımı
İçiçe (Cascade) Flow Kullanımı
Variables ve Conditions Kullanımı
Ses Yaklama ve Random Sonuç Üretme
Gün: 28 Nisan Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
7

İleri Seviye Arayüz Prototipleme

Wireframe, Mockup ve Prototip Arasındaki Farklar Nelerdir?
Örneklerle Karşılaştırmalar
Hangisini Ne Zaman Seçmeliyiz?
İleri Seviye Protiplemenin Faydaları

Axure RP Arayüz
Axure RP prototipleme uygulaması nedir?
Benzer uygulamalar;
UXPin,
Just in MindAxure RP arayüzü
Editor- Properties
Library
Masters
Styles
Interactions
Share and Comments
Notes
Documentation

Axure ile Etkileşim Tasarımcısı

Temel Etkileşim Yöntemleri
İsimlendirmeler
Etkileşim Tipleri
Dinamik Paneller
Global ve Lokal Değişkenler
Bilginin Değişkenlerle Başka Sayfalara Taşınması
Basit Şartlı (Conditional) Etkileşimler
Etkileşimin Test Edilmesi
Kütüphanelerin Özelleştirilmesi

İleri Seviye Prototipleme


Axure İleri Seviye Prototipleme
Fonksiyonlar
Çoklu Şartlı (Multiple Conditions) Etkileşimler
Repeater ve Kullanımı
Global ve Lokal Değişkenlerle Formüller ve Hesaplamalar
Gün: 12 Mayıs Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
8

UX Liderlik Modeli

UX Liderlik Modeli
Liderlik Becerilerinizi Geliştirmek İçin Kullanılabilecek Yöntem ve Disiplinler
DesOp - Design Operations Nedir?
Kurumlarda UX Yönetimi ve Organizasyon

Çevik Projelerde UX 
Agile ve UX İlişkisi
Agile Yönetiminde Hayaller ve Gerçekler
Çevik Projelerde Tasarımcı Olarak Karşılaştığımız Sorunlar İçin Araçlar ve Çözümler
Projelerde UX Etkinliğini Sağlama
Etkinliği Artırmak İçin Kullanabileceğimiz Çerçeveler
Kullanıcı Deneyim Haritası (Customer Journey Map)
Gün: 26 Mayıs Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
9

Sunum Haftası

Proje sunumlarınızın yapılacağı hafta.
Gün: --
Süre: 19:00 - 22:00

Eğitmenimiz

burc-talug
Burç Taluğ
UX Consultant
2BDP Consultancy
Tüm Haftalar
linkedin-logo
Neler Öğreneceksiniz?
UX Liderliği
Tasarımcı olarak projelerde sadece belli adımlarda belli görevleri yapan kişi değil sürecin tamamın da rol almanın önemini, bunun için de kullanabileceğimiz yöntem ve araçları keşfedeceğiz. Liderliği önce kendimize sonra başkalarına yapmalıyız. İyi bir kullanıcı deneyimi tasarımcısı olmak için sadece akış oluşturup, ekran çizip prototip yapıcı olarak sınırlandırılmaktan çıkmak gerekir. Bunun için tüm sürece hakim olmanız gerekir. Bunun için size yardım edecek çerçeveleri ve bunlardan Customer Journey Map oluşturmayı uygulayarak öğreneceğiz. Ayrıca UX ekip yönetiminde liderliğin yöneticilikten neden daha önemli olduğunu keşfedeceğiz.
Tasarım ve Psikoloji
Tasarım ve psikoloji biribirinde ayırılamaz, tasarımcı olarak işimiz insanları belli işleri yapmaya ikna etmek ve eşsiz deneyimler yaşatmak. O zaman insan beyninin çalışmasını ve kimyasını çok iyi anlamamız gerekir. İkna tasarımının temellerine bakacağız ama bunlara nedenleri ile inceleyeceğiz. Burada öğreneceğimiz bilgileri  görme/algılama psikolojisi Gestalt kuramları ile birleştirerek bir açılış sayfası/ana sayfa (landing page) tasarlamayı öğreneceğiz.
Mobil Kullanıcı Deneyimi
Masaüstü deneyimi mobile taşırken nelere dikkat etmeliyiz, mobil kullanıcı deneyiminde bağlamın, sezgiselliğin, bilişsel yükün önemini ve temel mobil kullanım senaryolarını göreceğiz. Mikro etkileşimler ve mikro anları öğreneceğiz. Hibrid ve native seçimleri ve native standartlarına uyumlu olmayı önemini anlayacağız. Birlikte bir mobil üye olma süreci tasarlayacağız.
Ses Arayüz Tasarımı
Ses arayüzü nedir, nerelerde kullanılır inceleyip bir ses arayüz tasarımında kullanılan temel kavramları öğreneceğiz. Bir ses arayüz tasarlama aracı (Voiceflow) ile örnek bir Alexa ses arayüz uygulaması yaparak bu ara yüzümüzün çalışmasını test etmeyi öğreneceğiz.
Erişilebilirlik: Herkes için Tasarım!
Erişilebilir bir deneyim tasarlamak her tasarımcının farkındalığında olması gereken bir sorumluluktur. Erişilebilir arayüz tasarlamak ne demektir, arayüz kontrast testleri nasıl yapılır, renk körlüğünün sadece yeşili kırmızı ya da kırmızıyı yeşil görmek olmadığını öğreneceğiz. Renk körlüğü testleri nasıl yapılır, erişilebilir hata mesajı, görseller ve ikon nasıl tasarlanır örnekleri ile öğreneceğiz.
Tasarım Sistemleri (Design System) ve Önemi
Neden bir tasarım sistemine ihtiyacımız var, bir design sisteminin yapı taşları nelerdir, bunları nasıl oluştururken nelere dikkat etmeliyiz. Bir tasaım sistemine sahip olmak yeterli midir, bu soruları cevaplayacağız. Birlikte bir tasarım sistemi planlaması oluşturup startejileri öğreneceğiz.
İleri Seviye Prototipleme Yöntemleri
Wireframe, prototip ve mockup arasındaki farklara bakacağız. Figma, Adobe XD, Sketch ve benzeri popüler uygulamalar bizi ne kadar sınırlandırıyor, bunların ötesine nasıl ve ne zaman geçmeliyiz. İleri prototipleme araçları nelerdir, nasıl kullanılır örnekleriye göreceğiz. Axure RP ile kod yazmadan örnek bir etkileşimli prototip tasarlayacağız.

Eğitim Katılım Bedeli

PROFESYONELLER İÇİN

4.790 TL

Erken kayıt tarihi sona erdi.

KDV Dahildir.

Katılım veya Başarı Sertifikası verilmektedir.

Taksit İmkanı (12 Taksit’e kadar)

Kayıt Ol

BİREYSELLER İÇİN

3.990 TL

Erken kayıt tarihi sona erdi.

$22/month

KDV Dahildir.

Katılım veya Başarı Sertifikası verilmektedir.

Taksit İmkanı (12 Taksit’e kadar)

Kayıt Ol
Bugüne Kadar Userspots Eğitimleri
100
Şimdiye kadar 100’den fazla eğitim tecrübesi
2000
Toplam 2000’den fazla katılımcı sayısı
4,8
Eğitimlere 5 üzerinden değerlendirme ortalaması
Sıkça Sorulan Sorular
Userspots Akademi olarak eğitimlerimiz hakkında merak edilen soruları sizin için cevapladık.
Katılamadığım dersin kayıtlarına daha sonradan ulaşabiliyor muyum?
Eğitim bittiğinde herhangi bir sertifikaya sahip oluyor muyum?
Eğitimi satın aldım ancak bana bir bilgilendirme gelmedi, kime ulaşmalıyım?
Bilgi Almak İster Misiniz ?
Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru için teşekkürler. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Lütfen eksik bilgileri tamamlayıp, tekrar deneyin.