YENİ DÖNEM

Online
Advanced UX Eğitimi

Tarih
28 EKİM-23 ARALIK 2021
Süre
8 HAFTA
Ücret
3.790 - 4.790 TL
Kayıt Ol
Nedir?
Kullanıcı deneyimi alanında hali hazırda görev alan ve kendisini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler için bu eğitim biçilmez kaftan. Bu eğitim ile Kullanıcı Deneyimi alanında Türkiye’de eşi benzeri olmayan İleri Seviye bir Kullanıcı Deneyimi eğitimine dahil olarak; UX Liderliğini içselleştirebilecek, “Tasarım ile Psikoloji” arasındaki eşsiz bağı öğrenebilecek, mobil kullanıcıların ihtiyaçlarını ve problemlerini derinlemesine anlayabilecek, son zamanlarda iyice trend haline gelen ses etkileşimi hakkında detaylara hakim olabilecek, herkes için erişilebilir tasarımların önemini kavrayabilecek; tasarım sistemlerinin neden gerekli olduğu sorusuna yanıt bulabilecek ve ileri seviye prototipleme ile daha etkili ve etkileşimli prototipleri keşfedeceksiniz.

Kimler Katılabilir?
Bu eğitim başlangıç seviyesindeki katılımcılar için uygun değildir. Eğer kullanıcı deneyimi alanına yeni giriyorsanız Temel ve Orta seviye olan UX Eğitimi’mize katılabilirsiniz.  

• Tasarım süreçlerinde çalışan profesyoneller
• Tasarım ekip yöneticileri
• Deneyim ve ürün tasarımı süreçlerinde çalışanlar
• İnovasyon ekiplerinde çalışanlar
• İş analistleri
• Ürün yöneticileri
• Interdisipliner bir ekipte görev alan profesyoneller.

Katılımcıların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir;

• UX Eğitimimizi tamamlayanlar için bilgi birikimini ileri seviyeye taşımak isteyenler,
• En az orta seviye ingilizce bilgisi,
• En az 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak,
• En az orta seviye Adobe XD, Sketch ya da Figma programlarına hakim olmak.
Bana Neler Katacak?
Tasarım ve Psikoloji
İyi kullanıcı deneyimi tasarımcıları ezber bilgilerden oluşan konfor alanlarından çıkıp deneyim oluşturma ile ilgili temel psikoloji bilgilerini doğru kullanabilenlerdir. Beynimiz  nasıl çalışıyor, nasıl karar veriyoruz. Psikoloji ve algı yöntemlerini tasarımlamıza nasıl ekleyeceğimizi öğreneceğiz.

Nöro-Tasarım (Neuro Design)
İkna Tasarımı (Persuasive Design)
Davranışsal Tasarım (Behavioral Design)
Öngörücü ve Duygusal Tasarım (Anticipatory & Emotion Design)

Bunlarla beraber insan algısına bağlı 20 civarı UX prensibinden bahsedeceğiz (Doherty Threshold, Fitt's Law, Gestalt Prensipleri, Jacob's Law vb.) Öğreneceğimiz bilgilerle bir tasarım çalışması yapacağız.
Mobil Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
Mobil kullanıcı deneyimi tasarımı elde tutulan ve giyilebilir cihazlar için kullanıcı deneyimlerinin tasarımıdır. Tasarımcılar, mobil kullanıcıların benzersiz gereksinimlerini ve kısıtlamalarını karşılamak için çözümler (tipik olarak uygulamalar) oluşturur. Tasarımcılar olarak, hareket halindeyken etkileşimli deneyimleri optimize etmek için erişilebilirlik, keşfedilebilirlik ve verimliliğe odaklanacağız.
Mobil etkileşim (Mobile Interaction Design) ve mobil uygulama bilgi mimarisi (Information Architecture) çözümlerini inceleyeceğiz.
Bir - Game Changer- fintech uygulamasının vaka çalışmasını yapacağız.
Erişilebilirlik: Herkes için Tasarım
Bir ürüne ve hizmete erişim evrensel bir haktır. Bir deneyim tasarımcısı için belki de en önemli sorumluluklardan biri de erişilebilir bir tasarım yapmaktır. Uygulamalarımızı sadece sağlıklı insanlar kullanmıyor. Artık sınırların kalktığı uygulamalarımızın global olmaya başladığı bir zaman da engellileri, renk körlerini, yaş sebebiyle görme ve okuma zorluğu olan insanları da düşünmemiz gerekiyor. Tasarımlarımızı herkes için nasıl erişilebilir yapabileceğimizin önemini ve yöntemlerini kavrayıp farkındalığımızı arttıracağız.
Tasarım Sistemleri (Design System) ve Önemi
Tasarım sistemleri verimli ve hızlı ürün geliştirmenin vaz geçilmez bir unsuru haline geldi. Bir tasarım sisteminin yapısını, Style Guide ve UI kit ile farkını, tasarlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve nasıl yaygınlaştıracağımızı öğreneceğiz.
Ses Arayüz Tasarımı VUI/VID
Ses etkileşim ve ses arayüz tasarımı (VUI - Voise User Interface/ VID - Voice Interaction Design) Dünya'da hızla ilerliyor, henüz Türkçe ses desteği olmasa da Alexa, Google Voice, Siri vb. sesli komutlarla çalışan teknolojilerin ses arayüz tasarımlarının temel kavramlarını öğreneceğiz. Çağrı merkezi uygulamalarında da kullanılan bu temel kavramlar ile bir ses arayüzü tasarlama becerisini geliştirmek için çeşitli yöntem ve araçlarından faydalanacağız.
İleri Seviye Prototipleme Yöntemleri
Sketch, Figma ve Adobe XD gibi popüler programların imkanları ile kendinizi kısıtlamamayı, gerçek deneyimi yaşamak için kullanabileceğiniz farklı araçlarla müşterilerinizi etkilemeyi keşfedeceksiniz.
UX Liderliği
İyi bir UX tasarımcısı için 2 ana temel özellik gerekir. Problem çözebilmek, ikna edebilmek (kullanıcıyı ve proje paydaşlarını) ve liderlik. UX liderliğini iki açıdan ele alacağız biri UX ekiplerini yönetmek bir diğeri projelerde liderlik. UX ekiplerini yönetmenin zorlukları ve organizasyon modelleri üzerine konuşacağız.  Kullanıcı deneyimi tasarımcısı liderlik yapamazsa projelerde ki etkinliği sınırlanır, o zaman kurumlarda ya da freelance çalışırken çevik dönüşüm projelerde UX liderliği nasıl olmalı, neler yapılabilir bunları öğreneceğiz. Birazda biz nasıl bir lideriz onu keşfetmeye çalışacağız.
Bu Eğitimi Kurumsal İhtiyaçlarınıza Uygun Şekilde Deneyimlemek İster Misiniz?
8

Online Advanced UX Eğitimi Programı

Katılımcılar 8 hafta ve 24 saat sürecek olan bu eğitim ile UX ekip yönetiminde liderliğin yöneticilikten neden daha önemli olduğunu keşfedecek, Tasarım ve Psikoloji arasındaki birbirinden ayrılamayacak ilişkiye hakim olabilecek, mobil kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayabilecek ve problemleri için çözümler geliştirebilecek, Alexa, Google Voice, Siri vb. sesli komutlarla çalışan teknolojilerin ses arayüz tasarımlarının temel kavramlarını öğrenebilecek, herkes için erişebilir tasarımlar ortaya çıkarabilecek, tasarım sistemleri ve ileri seviye prototipleme konuları hakkında detaylı eğitimler ile eğitimlerde öğrendiğiniz bilgileri de pratik edebileceksiniz.

Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek; projelerini tamamlayan katılımcılar ise başarı sertifikası almaya hak kazanacaktır.
1

Liderlik Nedir ve çevik projelerde liderlik

Liderlik Mi Yöneticilik Mi?
Organizasyon ve Liderlik Modelleri Nelerdir?
Nasıl Bir Lideriz?
Çevik Projelerde Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
Projelerde UX Etkinliğini Nasıl Sağlayabiliriz?
Etkinliği ve Verimliliği Artırmak için Neler Yapabiliriz?
Kullanıcı Deneyim Haritası (User Story Map) Çalışması
Gün: 28 Ekim Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
2

Tasarım Psikolojisi ve UX Prensipleri

Nöro Tasarım - Neuro Design
İnsan Beyni Nasıl Çalışıyor?
Kararlarımızı Nasıl Alıyoruz?
Nöro Tasarımın (Neuro Design) Temelleri
Hormonlar ve Tasarım - Glucocorticoid
Akışta (Flow) Olmak ve Kancalar (Hook)
Tasarım Psikolojisi
İkna Tasarımı (Persuasive Design)
Davranışsal Tasarım (Behavioral Design)
Öngörücü ve Duygusal Tasarım (Anticipatory & Emotion Design)
Davranışsal Finansın (Behavioral Economics) Tasarıma Uygulanabilirliği
UX Prensipleri
Sezgisel - Heuristics
Prensipler
Gestalt Prensipleri
Bilişsel Eğilimler (Cognative Bias)
Gün: 4 Kasım Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
3

Mobil Kullanıcı Deneyimi ve Etkileşimi

Mobil Kullanıcı Deneyimi Unsurları
Mobil Kullanılabilirlik
Mobil için Kullanıcı Arayüzü - Bileşenler ve Patternler
Mobil Uygulamalar için Kavramsal Modelleme
Mobil Uygulamalarda Bilgi Mimarisi - (Information Architecture)
Mobil Uygulamalarda Etkileşim Tasarımı - (Interaction Design)
Sezgisellik Erişilebilirlik Hata yönetimi Mikro Görevler Mikro Etkileşimler - (Microinteractions)
Monzo - Game Changer - Fintech Uygulamasının Vaka Analizinin Yapılması
Gün: 11 Kasım Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
4

Uçtan Uca Ses Arayüz Tasarımı

Ses Etkileşim Tasarımı ve Ses Kullanıcı Arayüzü Nedir?
Sesli Arama ve Voice Bot Cihazların Gelişimi
Ses Etkileşim Tasarımı (VID - VUI) Kullanım Alanları
Ses Arayüzü Akış Kavramları ve Prensipleri
Ses Arayüzü Akış Kavramları
Intent - Utterance - Slot
Ses Arayüzü Akış Prensipleri
Ses Arayüzü Prototipleme ve Test Etmek
Ses Arayüzü Prototipleme Uygulamaları
Voiceflow Uygulaması ile Alexa Ses Arayüz Çalışması
Ses Etkileşim Tasarımı (VID - VUI) Kullanım Alanları
Alexa Ses Arayüzü Prototip Oluşturma ve Akışı Test Etme
Gün: 18 Kasım Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
5

Erişilebilirlik ve Tasarım Sistemleri (Design Systems)

Erişilebilirlik Nedir?
Erişilebilirliği Neden Önemsemeliyiz?
Uluslararası Erişilebilirlik Standartlarına Uygunluk
Arayüz tasarımında Görme Zorlukları ve Renk Körlüğü Çözümleri
Tasarım Sistemleri (Design Systems) Nedir?
Tasarım Sisteme Neden ve Ne Zaman İhtiyacımız Var?
Tasarım Sistemi, Style Guide ve UI Kit Arasındaki Farklar
Matrial Design, Adobe Spectrum vb. Bilinen Tasarım Sistemleri Tasarım Sistemi Mimarisi ve Kendi Sistemini Oluşturma
Font Scaling - Colors - Spacing - Components - Design Tokens - Documentation
Tasarım Sistemi Çalışması
Gün: 25 Kasım Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
6

İleri Seviye Prototipleme

Wireframe, Mockup ve Prototip Arasındaki Farklar
Örneklerle Karşılaştırmalar
Hangisini Ne Zaman Seçmeliyiz?
İleri Seviye Prototiplemenin Faydaları
İleri Prototipleme Vaka Çalışması
Axure RP Arayüz
Axure RP Prototipleme Uygulaması Nedir?
Benzer Uygulamalar; UXPin, Just in Mind
Axure RP Arayüzü
Axure ile Etkileşim Tasarımı
Etkileşim Arayüz Çalışması
Gün: 2 Aralık Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
7

İleri Seviye Prototipleme -2

Axure İleri Seviye Prototipleme
Fonksiyonlar
Çoklu şartlı (Multiple Conditions) Etkileşimler
Repeater ve Kullanımı
Global ve Lokal Değişkenlerle Formüller ve Hesaplamalar
İleri Seviye Prototipleme Örnekleri
Repeater ve Hesaplama Kullanımları
Dinamik Arama Özelliği
Ürün Listesi Oluşturma
Sepete Ürün Ekleme ve Checkout Hesaplaması
İleri Seviye Prototip Oluşturma Çalışması
Gün: 9 Aralık Perşembe
Süre: 19:00 - 22:00
8

Showcase

Sunumlar
Sürecin Değerlendirilmesi
Geri Bildirimler
Gün: 23 Aralık Perşembe

Eğitmenimiz

burc-talug
Burç Taluğ
UX Consultant
2BDP Consultancy
Tüm Haftalar
linkedin-logo
Neler Öğreneceksiniz?
UX Liderliği
Tasarımcı olarak projelerde sadece belli adımlarda belli görevleri yapan kişi değil sürecin tamamın da rol almanın önemini, bunun için de kullanabileceğimiz yöntem ve araçları keşfedeceğiz. Liderliği önce kendimize sonra başkalarına yapmalıyız. İyi bir kullanıcı deneyimi tasarımcısı olmak için sadece akış oluşturup, ekran çizip prototip yapıcı olarak sınırlandırılmaktan çıkmak gerekir. Bunun için tüm sürece hakim olmanız gerekir. Bunun için size yardım edecek çerçeveleri ve bunlardan Customer Journey Map oluşturmayı uygulayarak öğreneceğiz. Ayrıca UX ekip yönetiminde liderliğin yöneticilikten neden daha önemli olduğunu keşfedeceğiz.
Tasarım ve Psikoloji
Tasarım ve psikoloji biribirinde ayırılamaz, tasarımcı olarak işimiz insanları belli işleri yapmaya ikna etmek ve eşsiz deneyimler yaşatmak. O zaman insan beyninin çalışmasını ve kimyasını çok iyi anlamamız gerekir. İkna tasarımının temellerine bakacağız ama bunlara nedenleri ile inceleyeceğiz. Burada öğreneceğimiz bilgileri  görme/algılama psikolojisi Gestalt kuramları ile birleştirerek bir açılış sayfası/ana sayfa (landing page) tasarlamayı öğreneceğiz.
Mobil Kullanıcı Deneyimi
Masaüstü deneyimi mobile taşırken nelere dikkat etmeliyiz, mobil kullanıcı deneyiminde bağlamın, sezgiselliğin, bilişsel yükün önemini ve temel mobil kullanım senaryolarını göreceğiz. Mikro etkileşimler ve mikro anları öğreneceğiz. Hibrid ve native seçimleri ve native standartlarına uyumlu olmayı önemini anlayacağız. Birlikte bir mobil üye olma süreci tasarlayacağız.
Ses Arayüz Tasarımı
Ses arayüzü nedir, nerelerde kullanılır inceleyip bir ses arayüz tasarımında kullanılan temel kavramları öğreneceğiz. Bir ses arayüz tasarlama aracı (Voiceflow) ile örnek bir Alexa ses arayüz uygulaması yaparak bu ara yüzümüzün çalışmasını test etmeyi öğreneceğiz.
Erişilebilirlik: Herkes için Tasarım!
Erişilebilir bir deneyim tasarlamak her tasarımcının farkındalığında olması gereken bir sorumluluktur. Erişilebilir arayüz tasarlamak ne demektir, arayüz kontrast testleri nasıl yapılır, renk körlüğünün sadece yeşili kırmızı ya da kırmızıyı yeşil görmek olmadığını öğreneceğiz. Renk körlüğü testleri nasıl yapılır, erişilebilir hata mesajı, görseller ve ikon nasıl tasarlanır örnekleri ile öğreneceğiz.
Tasarım Sistemleri (Design System) ve Önemi
Neden bir tasarım sistemine ihtiyacımız var, bir design sisteminin yapı taşları nelerdir, bunları nasıl oluştururken nelere dikkat etmeliyiz. Bir tasaım sistemine sahip olmak yeterli midir, bu soruları cevaplayacağız. Birlikte bir tasarım sistemi planlaması oluşturup startejileri öğreneceğiz.
İleri Seviye Prototipleme Yöntemleri
Wireframe, prototip ve mockup arasındaki farklara bakacağız. Figma, Adobe XD, Sketch ve benzeri popüler uygulamalar bizi ne kadar sınırlandırıyor, bunların ötesine nasıl ve ne zaman geçmeliyiz. İleri prototipleme araçları nelerdir, nasıl kullanılır örnekleriye göreceğiz. Axure RP ile kod yazmadan örnek bir etkileşimli prototip tasarlayacağız.

Eğitim Katılım Bedeli

PROFESYONELLER İÇİN

4.790 TL

Erken kayıt tarihi sona erdi.

KDV Dahildir.

Katılım veya Başarı Sertifikası verilmektedir.

Taksit İmkanı (12 Taksit’e kadar)

Kayıt Ol

BİREYSELLER İÇİN

3.790 TL

Erken kayıt tarihi sona erdi.

$22/month

KDV Dahildir.

Katılım veya Başarı Sertifikası verilmektedir.

Taksit İmkanı (12 Taksit’e kadar)

Kayıt Ol
Bugüne Kadar Userspots Eğitimleri
100
Şimdiye kadar 100’den fazla eğitim tecrübesi
2000
Toplam 2000’den fazla katılımcı sayısı
4,8
Eğitimlere 5 üzerinden değerlendirme ortalaması
Sıkça Sorulan Sorular
Userspots Akademi olarak eğitimlerimiz hakkında merak edilen soruları sizin için cevapladık.
Katılamadığım dersin kayıtlarına daha sonradan ulaşabiliyor muyum?
Eğitim bittiğinde herhangi bir sertifikaya sahip oluyor muyum?
Eğitimi satın aldım ancak bana bir bilgilendirme gelmedi, kime ulaşmalıyım?
Bilgi Almak İster Misiniz ?
Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru için teşekkürler. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Lütfen eksik bilgileri tamamlayıp, tekrar deneyin.