uzay
Proje

Hürriyet Emlak Kullanıcı Araştırmaları

Müşteri
app-storegoogle-play

Farklı segmentlerden emlakçılarla yapılan derinlemesine görüşmelerle portföy oluşturma sürecindeki beklentiler, deneyimler, acı noktalar belirlenerek müşteri yolculuğu haritası oluşturuldu. Haritadaki acı noktalar değerlendirilerek IoX ekibi tarafından çözüm önerileri geliştirildi.

Neler Yapıldı?

10
#
Bağlamsal Görüşme
Bağşamsal Görüşme, son kullanıcının kendi ortamında gerçekleştirilen bir konu çerçevesinde kullanıcı davranışları ve tutumları hakkında veri toplamak amacıyla yapılan görüşmelerdir. Bu servisimiz ile müşterinizin hayatına dahil olun.
13
#
Müşteri Yolculuğu Haritaları
Müşteri yolculuğu haritaları; müşterilerin bir ürünü veya servisi kullanırken geçtiği aşamaları adım adım anlatan, parça parça toplanmış hikayeleri, eldeki yüklü veriler ile birleştirerek anlamlı bir şekilde sunulan planlı yolculuklardır. Müşterinizin yolculuğunu tasarlayın.
11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.

Neler Tasarladık?