uzay
Proje

Koç Üniversitesi Websitesi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Müşteri
app-storegoogle-play

Koç Üniversitesi web sitesinin yenilenmesi sürecinde, 5 bağlamsal görüşme, 7 fakülte, 4 enstitü, 4 idari birim ile iç ekip görüşmeleri, co-design workshop çalışması, 3 yerel, 21 global üniversite sitesi üzerinden benchmark çalışmaları ve bilgi mimarisi çalışması yapılmıştır. Bu çıktılar ile birlikte sürdürülebilir bir yapıda tüm hedef kitleyi kapsayacak şekilde gerekli akış ve ekran tasarımları wireframe ve görsel tasarım olarak tamamlanmıştır.

Neler Yapıldı?

21
#
UI Tasarım
UI Tasarım kullanıcının hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıp hızlandıracak şekilde ve hoşa gidecek bir ambiyans yaratma motivasyonuyla tasarlanmasıdır.
10
#
Bağlamsal Görüşme
Bağşamsal Görüşme, son kullanıcının kendi ortamında gerçekleştirilen bir konu çerçevesinde kullanıcı davranışları ve tutumları hakkında veri toplamak amacıyla yapılan görüşmelerdir. Bu servisimiz ile müşterinizin hayatına dahil olun.
11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.
8
#
Co-Design
Co-Design servisi, tasarımcılar, kullanıcılar ve paydaşların bir ürün, hizmet ya da çözüm üretmek/tasarlamak için birlikte çalıştığı bir tasarım yaklaşımıdır. Kullanıcılarınız ile birlikte tasarlayın.
19
#
Wireframe
Wireframe, ürünün düşük kaliteli ve basitleştirilmiş bir taslağıdır. Wireframe, tüm proje düzeninin yapısını oluşturarak daha sonra ayrı parçalar oluşturmayı kolaylaştırır. Bu servis ile tasarım sürecinde zamandan kazanın.

Neler Tasarladık?