uzay
Proje

Vodafone Kullanıcı Araştırmaları

Müşteri
app-storegoogle-play

Kullanıcıların Vodafone kurumsal web sitesindeki genel inceleme, ürün ve hizmetleri bulma, satın alma deneyimleri incelendi. Vodafone Yanımda uygulamasında kullanıcıların fatura ödeme, tarife bilgilerine ulaşma, tarife değiştirme, ek paket alma, alışkanlıkları incelenerek arayüzün kullanılabilirliği değerlendirildi. Vodafone Yanımda uygulamasında bilgi mimarisi çalışması ile Tab Bar aksiyonları ve Ana Sayfa aksiyonlarının hiyerarşisi kurgulandı. Online servisler için müşteri olma durumu, desktop ve mobil, faturalı-faturasız ve segment gibi kırılımlar göz önünde bulundurularak deneyimler incelendi. ‘Vodafone Yanımda Cihaz Satış’ ekranlarının prototip testlerinde listeleme, ürün detay ve sepet ekranlarının kullanılabilirlik hataları, kullanıcıların sürece dair beklentileri, ek ürün satın alma ile ilgili düşünceleri gözlemlendi. Mobil web sitesinde ‘Tarife Seçimi’ ve ‘Evde İnternet Başvuru’ için yapılan kullanılabilirlik testlerinde kullanıcıların süreçlere dair beklenti ve yorumları, süreç ekranlarının kullanımında yaşadığı problemler tespit edildi. Tüm bulgular doğrultusunda deneyimleri iyileştirmek için çözüm önerileri sunuldu.

Neler Yapıldı?

12
#
Kullanılabilirlik Testi
Kullanılabilirlik testi, ürünlerde bulunan kullanılabilirlik hatalarını bulmak ve düzeltmek için son kullanıcılar ile yapılan bir test yöntemidir. Ürününüzün kullanıcı deneyimini iyileştirin.
16
#
Prototipleme
Prototipleme, yayına girmemiş bir web sayfasının modellenmesi, nasıl görüneceği ve çalışacağının gösterildiği ön sürümünün oluşturulmasıdır. Prototip üretip zamandan kazanın.
7
#
Kart Gruplama
Kart Gruplama, hedef kitlenizdeki katılımcıların sınıflandırılmak istenen içerik etiketlerini kendilerine göre anlamlı olan kriterlere göre gruplandırdığı bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, hedef kitlenin etki alanı bilgisinin nasıl yapılandırdığını ortaya çıkarır ve kullanıcıların beklentilerini karşılayan bir bilgi mimarisi oluşturmaya zemin sağlar.
3
#
Ağaç Testi
Ağaç Testi, bir sistemde yer alan bilgi ve başlıkların bulunabilirliğini ölçmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bulunabilirliği; görsel tasarım ve ek yönlendirmelerden bağımsız ölçebilmek için testler, sistemin kendisinde değil, basitleştirilmiş bir ağaç üzerinde gerçekleştirilir. Kullanıcılarınız aradığı bilgiyi doğru yerde bulsun.
11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.
4
#
Benchmark
Diğer ürünlerin zayıf ve güçlü yönlerini inceleyerek sektördeki durumun izlemesini yapmak, ürünün mutlaka yanıt vermesi gereken ve zayıf kaldığı alanları öğrenmek, yeni üründe yer alması gereken fonksiyonları belirlemek üzere yapılan incelemelerdir. Dünyanızı genişletin, rakiplerinizin önüne geçin.

Neler Tasarladık?