uzay
Proje

Garanti Bankası Bonus Web Site Bilgi Mimarisi Çalışması

Müşteri
app-storegoogle-play

Yapılan bilgi mimarisi çalışması kapsamında ilk olarak mevcut ağaç testi gerçekleştirilerek problemler belirlendi. Sonrasında online kart gruplama çalışması yapılarak kullanıcıların site içeriklerini nasıl grupladıkları ve bu grupları nasıl isimlendirdikleri incelendi. Kart gruplama çalışması sonucunda oluşturulan öneri ağaç test edilerek problemli noktalar doğrultusunda güncellenerek yeniden test edildi. Çalışmalara paralel olarak cloze test çalışması yapılarak site içeriklerinin isimlendirilmesi için öneriler geliştirildi.

Neler Yapıldı?

3
#
Ağaç Testi
Ağaç Testi, bir sistemde yer alan bilgi ve başlıkların bulunabilirliğini ölçmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bulunabilirliği; görsel tasarım ve ek yönlendirmelerden bağımsız ölçebilmek için testler, sistemin kendisinde değil, basitleştirilmiş bir ağaç üzerinde gerçekleştirilir. Kullanıcılarınız aradığı bilgiyi doğru yerde bulsun.
7
#
Kart Gruplama
Kart Gruplama, hedef kitlenizdeki katılımcıların sınıflandırılmak istenen içerik etiketlerini kendilerine göre anlamlı olan kriterlere göre gruplandırdığı bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, hedef kitlenin etki alanı bilgisinin nasıl yapılandırdığını ortaya çıkarır ve kullanıcıların beklentilerini karşılayan bir bilgi mimarisi oluşturmaya zemin sağlar.

Neler Tasarladık?