uzay
Proje

D&R Mobil Uygulama Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Müşteri
app-storegoogle-play

Proje özelinde kullanıcıları ihtiyaçlarını, acı noktalarını beklentilerini ve mevcut deneyimlerini gözlemlemek amacıyla saha çalışmaları ve workshoplar gerçekleştirildi. Analizler sonucu elde edilen bulgulara ek olarak benchmark çalışmaları yapıldı. Kullanıcıların deneyimlerini geliştirmeye yönelik fonksiyonlar belirlendi. Fikir geliştirme çalışmaları yapılarak çözüm önerileri geliştirildi. Belirlenen fonksiyonlar ve çözüm önerileri kullanıcı deneyimine uygun olarak wireframe aktarıldı. Kullanıcıların ilk izlenimlerini incelemek üzere ürün bulma, ürün detayı inceleme, filtreleme ve satın alma süreci konularında prototip testleri gerçekleştirildi. Test analizleri sonucunda belirlenen noktalar üzerinden geliştirmeler yapılarak, arayüz tasarımları gerçekleştirildi.

Neler Yapıldı?

19
#
Wireframe
Wireframe, ürünün düşük kaliteli ve basitleştirilmiş bir taslağıdır. Wireframe, tüm proje düzeninin yapısını oluşturarak daha sonra ayrı parçalar oluşturmayı kolaylaştırır. Bu servis ile tasarım sürecinde zamandan kazanın.
21
#
UI Tasarım
UI Tasarım kullanıcının hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıp hızlandıracak şekilde ve hoşa gidecek bir ambiyans yaratma motivasyonuyla tasarlanmasıdır.
12
#
Kullanılabilirlik Testi
Kullanılabilirlik testi, ürünlerde bulunan kullanılabilirlik hatalarını bulmak ve düzeltmek için son kullanıcılar ile yapılan bir test yöntemidir. Ürününüzün kullanıcı deneyimini iyileştirin.
8
#
Co-Design
Co-Design servisi, tasarımcılar, kullanıcılar ve paydaşların bir ürün, hizmet ya da çözüm üretmek/tasarlamak için birlikte çalıştığı bir tasarım yaklaşımıdır. Kullanıcılarınız ile birlikte tasarlayın.
4
#
Benchmark
Diğer ürünlerin zayıf ve güçlü yönlerini inceleyerek sektördeki durumun izlemesini yapmak, ürünün mutlaka yanıt vermesi gereken ve zayıf kaldığı alanları öğrenmek, yeni üründe yer alması gereken fonksiyonları belirlemek üzere yapılan incelemelerdir. Dünyanızı genişletin, rakiplerinizin önüne geçin.
14
#
Netnografi
Netnografi, online platformlar üzerinde yapılan etnografik araştırmalardır. Netnografi ile hedef kitlenizin kim olduğu, hikayeleri, ürün veya servisle deneyimleri topluca konuşmuş oldukları platformlardan toplanabilir. Müşterilerinizin dijital dünyalarına hakim olun.
16
#
Prototipleme
Prototipleme, yayına girmemiş bir web sayfasının modellenmesi, nasıl görüneceği ve çalışacağının gösterildiği ön sürümünün oluşturulmasıdır. Prototip üretip zamandan kazanın.

Neler Tasarladık?