uzay
Proje

Garanti Yatırım Intranet Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Müşteri
app-storegoogle-play

Metrik analizleri ve çalışanlar ile yapılan derinlemesine görüşmeler sonrasında yine çalışanlar ile yapılan co-design workshoplarda ana sayfa, çalışan sayfası, yemek menüsü, mesajlaşma, iş yaşam, raporlar, rehber, servisler gibi ekranların tasarımları ihtiyaçlar ve arayüz gereklilikleri değerlendirilerek oluşturuldu. Ardından tüm akışların tamamlanması ile görsel tasarım çalışmaları kurumsal kimlik dokümanları referans alınarak yapıldı.

Neler Yapıldı?

11
#
Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine Görüşme, projenin odak konusuyla ilgili (örneğin, kullanım, davranışlar ve alışkanlıklar) birebir ve yüz yüze oturumlarda bu konu hakkında tutum ve davranış toplama amacıyla kullanıcıya sorular sorulan bir araştırma tekniğidir. Bu servisimiz ile müşterilerinizin hikayelerini dinleyin.
8
#
Co-Design
Co-Design servisi, tasarımcılar, kullanıcılar ve paydaşların bir ürün, hizmet ya da çözüm üretmek/tasarlamak için birlikte çalıştığı bir tasarım yaklaşımıdır. Kullanıcılarınız ile birlikte tasarlayın.
15
#
Persona
Persona, ürünün hedef kullanıcısının kurgusal, ancak gerçekçi bir açıklamasıdır. Persona, gerçek bir canlı insan yerine bir arketiptir, ancak personalar gerçek insanların özellikleri ile tanımlanmalıdır. Müşterilerinizi daha iyi tanıyın.
21
#
UI Tasarım
UI Tasarım kullanıcının hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıp hızlandıracak şekilde ve hoşa gidecek bir ambiyans yaratma motivasyonuyla tasarlanmasıdır.
19
#
Wireframe
Wireframe, ürünün düşük kaliteli ve basitleştirilmiş bir taslağıdır. Wireframe, tüm proje düzeninin yapısını oluşturarak daha sonra ayrı parçalar oluşturmayı kolaylaştırır. Bu servis ile tasarım sürecinde zamandan kazanın.

Neler Tasarladık?