İyi Bir Tasarımcının Sahip Olması Gereken Özellikler

Hangi alanda hizmet veriyor olursanız olun bir tasarımcı olarak sahip olmanız gereken birçok ana özellik var. Ama günümüzde tek başına bu özellikler yeterli değil. Tasarımcı profilinizi ön plana çıkaracak birçok yeni özellik de edinmelisiniz.

Bu bültenimizde; tüm bu ana özellikleri tasarımcı rollerine dağılımları ile birlikte ele alırken yeni özellikleri neden ve nasıl elde edebileceğinizi, gerçek anlamda nasıl iyi bir tasarımcıya dönüşebileceğinizi anlattık.

Bir Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısının
sahip olması gereken temel özellikleri inceledik!

Tasarımcının bir programı kullanabilen ya da üniversitelerin belirli bölümlerinden mezun olan kişilerden çok farklı bir konuma evrildiği bir dönemdeyiz. Yalnızca çalışmanın yeterli olmadığı bu dönemde insan ilişkilerinden, empati yeteneğinize, asıl uzmanlığınızın yanında yan alanlardaki bilgi birikiminize kadar her özelliğiniz tasarımcı kimliğinizin oluşmasında önemli rol oynamaya başladı. Artık başarılı bir tasarımcının 'İsviçre çakısı' gibi olması gerekir demek hiç de yanlış olmaz. Her tasarım disiplini için bu özellikler değişkenlik gösterebilse de genel geçer bazı özellikler var ki tasarımcıları ortak paydada buluşturuyor. Tasarımcı olmak için gereken özellikleri ve sizin daha iyi işler ortaya koyarak iyi bir tasarımcı olmanızı sağlayacak özellikleri tanıyalım.

İnsanları Anlamak ve Etkilemek
Problem Değerlendirme ve Çözme
Uyumlu Takım Çalışması Yapmak

İNSANLARI ANLAMAK VE ETKİLEMEK

1- Etkin Dinleme

Önemli sözel bilgilendirmeleri anlama ve anladığını gösterebilme, gerektiğinde daha fazla takip sorularını sorabilme.

Giriş Seviyesi

 Zihinsel olarak karşısındaki kişiyi anlamaya odaklanır (karşısındaki kişinin sözünü kesmez, diğer dikkat dağıtıcılarla ilgilenmez). Karşısındaki kişinin söylediklerini anladığını teyit eder (duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anladığını özetleyerek belirtir). Karşısındaki kişinin durumunu anlamak için yeterli vakti ayırır. Diğer kişinin anlatımlarını bitirmesini sabırla bekler. Ne zaman sessiz kalması gerektiğini bilir. Samimi, içten ilgi gösterir. Beden dili ve göz teması aracılığıyla dinlediğini gösterir. Söz kesmez ve diğer kişininanlatacaklarını bitirmesine izin verir. Diğer kişinin anlattıklarını başka sözlerle açıklar/özetler.

Uzman Seviyesi

Diğer kişinin bakış açısını kısaca özetler. Özetinin doğru bir sunuş olup olmadığını denetler. Her şey yanıtlanana kadar sorular sorar. Gizli ve net olmayan ipuçlarını ve diğer kişilerin duygularını hisseder. Satır aralarında gizli olan anlamları fark eder.

Yönetsel

Söylenenleri dinler ama söylenmeyen şeyleri de duyar. önceki bilgilere dayanarak diğer insanın ne söyleyeceğini tahmin eder. İçeriği dinler ve aynı anda diğer insanın sözel olmayan davranışlarından bilgi alır. daha önce tartışılan konulara ne zaman atıf yapılacağını bilir. Diğer insanın düzeyine, arka planına ve tecrübesine uyar. 

İNSANLARI ANLAMAK VE ETKİLEMEK

2- Empati

İyi bir tasarım üretmek için kullanıcıları anlama, iyi bir tasarım süreci yürütmek için ekip arkadaşlarını anlama.
Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum veya davranışlarındaki motivasyonu anlama ve içselleştirme.

Giriş Seviyesi

Kullanıcıları mümkün olduğunca anlamaya çalışır. Kalan boşlukları ise kullanıcı araştırmaları yaparak doldurur. Özellikle kullanılabilirlik testleri uygulayarak kullanıcıları dinler, onların içgörülerini gözlemlemeye, anlamaya ve yorumlamaya çalışır.

Uzman Seviyesi

Uzman seviyesindeki tasarımcılar kullanıcılara ek olarak ekip içinde de empati kurar. İşbirliğini geliştirmek adına çalışma arkadaşlarının tasarım sürecindeki düşünce ve motivasyonlarını anlar. Tek bir kullanıcı ya da çalışan rolü ile empati kurmaya şartlanmaz. Tasarımla ve tasarımın ürün ya da servis haliyle etkileşimde bulunacak farklı kişilerle de empati kurar.

Yönetsel

Kendi şirketinin kültürünü ve süreçlerini dışarıdan biriymiş gibi inceleyebilir. İşlerin neden olduğu gibi yapıldığını ve mevcut tasarım projelerinin süreçlerinin neler olduğunu tespit eder. Şirket çalışanlarına çözümleri daha iyi anlamalarında yardımcı olur.

İNSANLARI ANLAMAK VE ETKİLEMEK

3- Sözlü İletişim Becerisi

Açık ve net dil kullanma, dinleyici kitlesine göre içerik ve dili uyarlayabilme.

Giriş Seviyesi

Düzgün Türkçe konuşur. Rahat ve net şekilde duyulabilir. Sesini iyi şekilde kullanır (ses seviyesi, tonlama). Kısa ve net cümleleri kullanır, iyice telaffuz eder. Açıkça anlatır, kısa ve net cümleler kullanır. Takip edilmesi kolay olan net açıklamalar kullanır. Etki yaratmak için karmaşık bir dil kullanmaz.

Uzman Seviyesi

 Dil kullanımını çalışanların seviyesine göre ayarlar. Karmaşık bir konuyu daha az eğitimli izleyiciye açıklayabilir. İzleyicilere hitap edecek açıklayıcı örnekler kullanır. Gereksiz yere karmaşık hale getirmeden hikayesi için daha geniş bir bağlam sağlar. İzleyicilerin özelliklerini kullanarak hikayeyi daha canlı hale getirir. Karmaşık bir hikayeyi herkes için anlaşılır hale getirir.

Yönetsel

Muğlak ve belirsiz bir tartışmayı netleştirilip açıklayabilir. Diğer kişilerin karmaşık dillerini basitleştirebilir ve konudan sapmasını azaltabilir. Soyut bilgileri somut örneklere çevirir. Bakış açısını netleştirmek için tasvirler kullanır. Farklı durumlarda hangi dil ve üslubun kullanıp kullanmayacağını öngörür.

İNSANLARI ANLAMAK VE ETKİLEMEK

4- Sunum Becerisi

Mevcut kaynakları kullanarak fikirlerini ve planlarını açık ve net bir şekilde sunabilme.

Giriş Seviyesi

Düzgün Türkçe konuşur. Topluluk önünde konuşabilir. Stresle etkili bir şekilde başa çıkar. Sözlü bir tartışmayı yapılandırabilir. Net bir dil kullanır. Doğru araç kullanır (kâğıtlı yazı tahtası, projektör, vb). Seviye ve netlik açısından rahatça dinlenebilir. Dinleyicilerle göz teması kurar, sözel olmayan davranışlar ve ses tonunda farklılıklar kullanır.

Uzman Seviyesi

Karmaşık bir hikayeyi açık bir şekilde anlatabilir. Tartışmayı çekici örnekler yardımıyla daha canlı hale getirir. Katılımcıları -örneğin onlara soru sorarak- canlı tutar. Hem sözlü hem de görsel çeşitli iletişim araçları kullanır. İzleyicilerin sorularına yeterince cevap verir.

Yönetsel

Özgüven ve uzmanlık gösterir. İddiasının ana gövdesini yansıtan anahtar kelimeler kullanır. Dinleyicilerden gelen sorulara yanıt verebilmek için ana konusundan sapabilir. Rahattır ve uygun olan alanda dolaşır. Seyircilerin gönüllerini alan uygun bir mizah kullanır. Karmaşık bir seviyeden basit fikirlere kolayca geçiş yapabilir.

PROBLEM DEĞERLENDİRME VE ÇÖZME

1- Planlama ve Düzenleme 

Bir tasarım sürecindeki iş akışlarını, amacı ve öncelikleri belirleyebilme. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan eylemleri, zamanı ve kaynakları değerlendirip planlayabilme. 

Giriş Seviyesi

Zaman yönetimi kullanır. Yapısal bir şekilde çalışır. Temel konuları yan konulardan ayırır. Belirli aktiviteler için gerçekçi bir iş planı hazırlayabilir. Projeye girmeden önce bir eylem planı tasarlar. Faaliyetleri planlar ve onları doğru olarak sıralar. Düzenli ve titiz çalışır, uygun dosyalama sistemlerini kullanır. Gerektiğinde planları ayarlar.

Uzman Seviyesi

İşlerin önem ve aciliyet düzeylerini tespit ederek, işleri doğru bir şekilde sıraya sokar. İşlerin başarılması için gerekli olan kaynakları belirler. Belirlediği kaynakları organize eder. İşlerin başarılması için sistematik bir şekilde planlar hazırlar. Görevler için akış planları oluşturur. Son bitiş tarihlerini belirler.

Yönetsel

Orta ve uzun vadeli için strateji ve hedefleri tanımlar. Değişim karar taslaklarını oluşturur, genel bir zaman çizelgesi belirtir. Sıkıntılı durumlara dayalı alternatif gelecek senaryo taslakları oluşturur. Kararlar vermek için uygun anları bulur. Gerçekçi bütçeler yapar.

PROBLEM DEĞERLENDİRME VE ÇÖZME

2- Problem Analiz Etme

Olası nedenleri belirlemek ve birbiriyle ilişkili ayrıntılara ulaşabilmek için sorunları saptama, önemli bilgileri fark edebilme ve çeşitli verileri ilişkilendirebilme.

Giriş Seviyesi

Eksik bilgi ile tatmin olmaz, daha fazla bilgi edinmek ister farklı sorunlar arasındaki bağlantıları görür görevine uygun düzeyde çalışır ve düşünür. Temel konuları yan konulardan ayırt eder. Sorunları yönlendirilmiş sorular sorarak ve çeşitli ilgili bilgi kaynaklarını kullanarak gözden geçirir. Gerçekleri görüş ve varsayımlardan ayırt eder. Bir sorunun nedenini araştırır. Nedenleri ve etkileri kolayca görür.

Uzman Seviyesi

Ortaya çıkan problemleri tespit eder ve onların iş süreçleri üzerindeki etkilerini yönetir. Bir soruna finansal, stratejik, kişisel vb farklı açılardan bakar. Bir problemin zamansal gelişimini tanımlayabilir. Görünüşte bağlantılı olmayan sorunlar ve olaylar arasındaki ilişkiyi görür. Doğru soruları sorarak ve doğru kaynakları kullanarak bir konunun özüne kolayca ulaşır.

Yönetsel

Finansal, ekonomik, sosyal vb sorunları daha geniş açıdan görür. Görünüşte bağlantılı olmayan sorunlar arasındaki ilişkiyi görür, ortak bir özellik bulur. Bir problemi en karmaşık haliyle anlayıp, onu yeniden basit kelimelerle tanımlayabilir. operasyonel sorunları diğer şeylerden soyutlayabilir, strateji ve değişim girişimlerine dönüştürebilir. Eğilimleri görür ve gelecekteki gelişmeleri tahmin eder.

PROBLEM DEĞERLENDİRME VE ÇÖZME

3- Detaylara Önem Verme

Detaylı bilgiyi etkin, sürekli ve tutarlı olarak kullanabilme.

Giriş Seviyesi

Her an tetiktedir ve konsantrasyonu yüksektir. Ufak hatalardan dahi rahatsız olur. Ayrıntılı bilgilerle uğraşırken odağını kaybetmez. Ayrıntıları titizlikle ele alır ve çok az hata yapar. Talimatları dikkatle ve hatasız takip eder. Kendi çalışmalarında otokontrol yaparve detaylara odaklanır. Rutin işlere dahi eleştirel bakar ve perfromansını sürekli gözlemler. Sayısal verilerle uzun süre çalışıp sonlandırabilir.

Uzman Seviyesi

Tartışılan konularla ilgili verileri dikkatli şekilde düzenler. Ayrıntılı bilgi ile çelişkileri kolayca tanır. Grafiklerdeki boşlukları, oturmayan noktaları kolayca fark eder. Fikirleri titizlikle etkili bir eylem planına çevirir. Ayrıntılı bilgileri yeterli derecede izlemek ve kontrol etmek için bir sistem üretir.

Yönetsel

Raporlar, bütçe vb yerlerdeki tutarsızlıkları kolayca tespit eder. Çokça karmaşık bilgi içindeki ayrıntıları algılar. Çokça karmaşık bilgi içindeki çelişkileri kolayca tanır. Sayısal bilgilerdeki eğilimleri/gidişatı algılar. Davranış ve belirli bir desen ile ilgili veri ayrıntılarını tanır.

 İyi Bir Tasarımcının Sahip Olması Gereken Özellikler Userspots Mayıs Bülten T-Shape Tasarımcı T-Shape Designer I-Shape Designer
İyi Bir Tasarımcının Sahip Olması Gereken Özellikler Userspots Mayıs Bülten T-Shape Tasarımcı T-Shape Designer I-Shape Designer
Userspots Bülten
Her ay UX ve Tasarım üzerine rehberler e-posta kutunuzda.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

UYUMLU TAKIM ÇALIŞMASI YAPMAK

1- Kararlılık, Azimli Olma, Sabır

Planlarına ve görüşlerine, zorluklara rağmen tutunmak, bağlı kalabilmek.

Giriş Seviyesi

Sorun çıktığı zaman pes etmez. Hedefe ulaşılamayacağı kesinleşene kadar devam eder. Ulaşılması zor bir hedef için tamam-devam değerlendirmesini yapabilir. Hemen başarılı olmasa bile, yaklaşımına inancını korur. Başkaları katılmıyorsa bile kendi görüşüne tutunur uzlaşmaya istekli değildir, kendi görüşüne sadıktır tüm olanaksızlıklara rağmen tekrar tekrar dener.

Uzman Seviyesi

Eleştiriler ya da direnişle karşı karşıya kaldığında kontrolünü kaybetmez. Fikirlerine, düşüncelerine, yöntemlerine ve önerilerine inancını korur. Baskı altında ödün vermez. Kurumun çıkarlarıyla çelişse bile profesyonel davranış kurallarını takip eder. Görüşüne ya da önerisine bağlı kalmanın gerçekçi olmadığı durumları değerlendirebilir.

Yönetsel

Seçilen uzun vadeli bir stratejiye bağlı kalır. Koşullar değiştiğinde stratejik rotasını değiştirmeye niyetli değildir. Uzmanlar tarafından desteklendiğinde direnişe rağmen görüşünü korur. Değişim zamanlarında vizyonuna ve rotasına sadık kalır. Alternatifi çekici görünse bile, baskı altında rotasını değiştirmeye niyetli değildir.

UYUMLU TAKIM ÇALIŞMASI YAPMAK

2- Adapte Olabilme

Değişen koşullara (çevre, iş yapış şekli, kişiler) uyum sağlayarak çalışmalarına aynen devam edebilme.

Giriş Seviyesi

Rutinini değiştirmeye hazırdır. Esnektir. Adapte olabilmeyi, kişiliğinden ödün verme ile karıştırmaz. Gerektiği zaman kendi yöntemlerini uyarlayabilir. Yeni bir göreve adapte olmak için çok fazla zamana gerek duymaz. Görevler aniden değiştiğinde etkin bir şekilde çalışmaya devam eder. Farklı kuralları içeren yeni bir çalışma ortamına kolayca adapte olur. Farklı standartlar ve değerlerle kolaylıkla başa çıkabilir.

Uzman Seviyesi

Birleşme ya da devralmadan sonra kendini farklı görevlere ve taleplere kolayca alıştırır. Farklı kültür, inanç ve kişilikleri olan çalışma arkadaşları ve müşterilerle mesleki ilişkiler geliştirebilir. Belirli bir fayda söz konusu olduğunda kendi planlarını ve hedeflerini uyumlandırır. Farklı bir çevre içine girdiğinde davranış tarzını o norma uyumlandırır, dikkat çekmez. Gerekmesi durumunda planları ve şemaları kolayca yeni duruma adapte eder.

Yönetsel

Kurum içinde ve dışında yeni konumuna ait kural ve davranışları benimser. Farklı kültürlerde uygun davranır ve doğru değerleri benimser. Ortak bir hedefe ulaşmak için kendi bakış açısını ve hedeflerini uyumlandırır. Kişiliğinden ödün vermeden çeşitli standartlar, değerler ve kurallara açıktır. Çeşitli durumlarda ve bağlamlarda, ilgili kültürel unsurların neler olduğunu kolayca tespit eder ve buna göre hareket eder.

UYUMLU TAKIM ÇALIŞMASI YAPMAK

3- Birlikte Çalışma ve Takım Çalışması

Ortak bir hedefe ulaşmak için başkalarıyla etkin bir şekilde çalışabilme (söz konusu hedef direkt sorumluluk alanında olmasa bile).

Giriş Seviyesi

Yeteri kadar kişisel farkındalığı vardır. Belirli takım rolleri için tercihlerini bilir. Grubun menfaatlerinin kendi menfaatleri üzerinde hakim olmasına izin verebilir. Bilgi ve tecrübeyi paylaşmaya isteklidir. Diğer kişilerin fikir ve düşüncelerine açıktır. Başkalarının yardıma ihtiyacı olduğu durumları hem farkeder, hem de o kişileri rahatlatır. Paylaşılan bir sonucun önemini açıkça gösterir. Başarıyı kutlar ve başarısızlıkların derdini paylaşır.

Uzman Seviyesi

Diğer disiplinlerden gelecek katkıları kabullenir ve temsilcilerini davet ederek onlardan yararlanır. Plan ve fikirleri başkalarıyla tartışır ve onları katkıda bulunmaya davet eder. Takım ruhunu ve ortak bir sonucun önemini pekiştirmek için bir takımdaki ortak münakaşaları vurgular. Anlaşmaya varabilir, grubun çıkarının kendi çıkarının üzerine geçmesini sağlayabilir. Diğerlerinin, ortak bir hedefe ulaşmak için katkılarının hayati olduğunu görmesini sağlar.

Yönetsel

Diğer kurumlarla ortak projeler yürütme olanakları bulur. Karşısındaki kişileri dosta çevirir (rakiplerle birlikte çalışmak için fırsatlar bulur). Kurumun güçlü ve zayıf noktalarını anlar ve güçlü yanları artırıp zayıf yanları azaltmak için çalışma ortakları bulur. Biz onlara karşı değil, kazan-kazan durumları açısından düşünür. Kişisel kazanca odaklanmadan, daima kurumun çıkarlarını gözetir.

UYUMLU TAKIM ÇALIŞMASI YAPMAK

4- İş Ustalığı/Profesyonellik (Kurumsal Duyarlılık)

Seçimlerinin, kararlarının ve eylemlerinin tüm organizasyon ya da onun bir kısmında oluşturacağı sonuçları dikkate alma, farkındalık, duyarlılık gösterme.

Giriş Seviyesi

Alanıyla ilgili standartlara uygun şekilde çalışabilme, söz konusu alanda kendini geliştirme, bir alanda uçtan uca bilgi sahibi olabilme alanında uzmandır.

Uzman Seviyesi

İşini profesyonelce yapar kendi bilgi ve becerilerini korur ve geliştirir. Görevini mükemmel uzman olarak yerine getirir. Yaygın olarak karşılaşılan sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını bilir. Uzmanlık alanını önemser, profesyonel bilgilerini mümkün olan her yolla güncel tutar. Konusuyla bağlantılı çalışmalar, dersler, eğitim kursları vb takip eder, yapılacak işi bildirir ve onu yapmak için girişimlerde bulunur.

Yönetsel

Bilgi, fikir ve anlayışı başkalarıyla paylaşır. Uzmanlık alanındaki ve/veya onunla ilgili konulardaki yeni eğilimler ve gelişmeler konusunda dikkatlidir, bu konudaki bilgisini güncel tutar. Uzmanlık alanındaki hususları diğerlerinden öğrenir ve kendi çalışmalarında yeni yöntem ve teknikleri uygular. Profesyonel uzmanlığını gösterir, zor teknik sorunları çözer ve çözümleri aktif olarak arar. Sonuçları becerilerinin göstergesidir. Önceliğin ne olduğunu belirtir ve gerektiğinde çalışma düzenini değiştirir.

T-Shaped Designer Olmak!

Girişte tasarımcının şimdiki zamandaki evriminden bahsetmiştik. T-Shaped adı verilen tasarımcı modeli de tam olarak bunu tanımlıyor; bir konuda derinlemesine uzmanlaşmış ama birçok farklı disiplinde de belirli bir bilgi birikimine sahip tasarımcı. Bu iki özelliği bir arada tanımlamak için seçilmiş olan T harfinin yatay çizgisi; disiplinlerarası işbirliği eğilimini, dikey çizgisi ise yaratıcı sürece katkıda bulunmasına olanak tanıyan bir beceri derinliğini temsil ediyor.

Günümüzde ve yeni iş modellerinde de bir tasarımcıdan beklenen bu iki uzantıya sahip olması. Artık herkesin tek bir konuda uzman olması, tek bir alanda iş yapıyor olması yeterli değil. Bir UX Tasarım ekibinde elbette farklı tasarım rollerinden çalışma arkadaşları yer almalı ama bu kişiler T-Shaped çalışan profiline sahip olduklarında bir projenin hayata geçme olasılığı daha da yükseliyor. Çünkü bu sayede artık herkes, yalnızca ‘kendi’ dilinden değil, birbirinin dilinden konuşabilir hale geliyor.

Disiplinlerarası proje çalışmasına dayanan inovasyon yöntemiyle ünlü şirket IDEO’nun CEO’su Tim Brown yaklaşımlarını şöyle açıklıyor:

T-Shaped tasarımcılar IDEO’nun işbirlikçi ve yaratıcı kültürünün bel kemiğidir .

Aklında “Peki ben bir tasarımcı olarak T-Shaped tasarımcıya nasıl dönüşebilirim?” ya da “Neden dönüşmeliyim?” sorusu belirenleri bir sonraki bölüme alalım. Userspots olarak düşünce yapılarından ilham aldığımız tasarımcılardan hareketle, temel kazanımlarla başlayıp eğlenceli deneyimler edinebileceğiniz yöntemlere uzanan birkaç öneriden bahsedeceğiz.

İyi Bir Tasarımcının Sahip Olması Gereken Özellikler Userspots Mayıs Bülten T-Shape Tasarımcı T-Shape Designer I-Shape Designer

T-Shaped Designer Olmak İçin Ne Yapmalıyım?

3 temel kelime ile yola çıkarak başlanıyor bu sürece:  

101 Eğitim

Bir yöntemi 101 seviyesinde öğren!

Araçlar

Bir tasarım aracını kullanmayı öğren!

Template

Tasarım aracının hazır template'lerini kullan!

Bir alandaki en temel noktalara dair bilginiz varsa ya da o alanda 101 eğitimi aldıysanız, o alanda en işinize yarayacak aracı kullanabiliyorsanız ve o araçla alakalı oluşturulmuş template’lere de hakimseniz o işin profesyoneli kadar olmasa da artık onu yapar seviyedesiniz demektir. T’nin yatay çizgisinin birçok konuda edindiğiniz bilgileri, dikey çizgisinin ise bu konuların herhangi birinde profesyonelleşme eğiliminizi gösterdiğinden bahsetmiştik. Yani, bilgi sahibi oldukça T şekliniz aşağı doğru uzarken, yanındaki destekleyici elemanlar T şeklinizi yatayda devam ettirmenize olanak tanıyacaktır.

Bu verdiğimiz formülü örneklendirelim. Her konuda bilgi sahibi olamazsınız ya da bilgi sahibi olduğunuz her konu profesyonel hayatınızla ilişkili de olmayabilir. Tasarımdan bağımsız bir iş grubunda çalışıyorsunuz. Sunum yapmanız gerekli. Bunu başka birinin yapmasını sağlayabilirsiniz ya da kendiniz bu formülü uygulayarak T harfinizin yatay koluna bir özellik daha eklemiş olursunuz.

Örneklendirmek gerekirse; bir sunum için Guy Kawasaki'nin 10-20-30 Kuralı adlı yöntemini 101 seviyesinde öğrenmeniz, hazırlamak için Keynote kullanmanız ve son olarak Envato’dan Keynote template’leri indirmeniz yeterli olacaktır. Bakın hazırladınız bile! Artık daha az insana ihtiyaç duyarak kendi başınıza daha çok iş başarabilirsiniz.

İyi Bir Tasarımcının Sahip Olması Gereken Özellikler Henry Ford Userspots Mayıs Bülten T-Shape Tasarımcı T-Shape Designer I-Shape Designer

Kendinize mesleki açıdan da olabilir alakasız konularda da- bir şeyler katabilirsiniz. Birçoğumuzun kendine bir şeyler katmak deyiminde karıştırdığı nokta bu şeylerin her zaman bilimsel, tasarımsal şeyler olması gerektiğini düşünmemizdir. Halbuki hangi disiplinin, size hangi alanda fayda sağlayacağını bilmek mümkün değildir. Buna en iyi örnek Henry Ford’dur. Henry Ford ilk aklınıza geldiği üzere otomobil sektöründe çığır açmış bir isimdir fakat ilk arabayı bulan kişi değildir. Ford, uygun fiyata araba alınabilirliği sağlayan kişidir ve bunu üretim bandında iyileştirmeler yaparak başarmıştır. Peki bunun ne alakası var T-Shaped olmakla?

Henry Ford bu üretim bandındaki sistemi mezbahanelerdeki akıştan yararlanarak yaratmıştır. Yani bir üretim bandı oluşturmak için teknik bilginin yanı sıra alakasız gibi görünen farklı deneyimlerden faydalanılabilir. Önemli olan şey, baktığınız şeyi gerçekten görebilmektir. Her baktığınız nesne, sistem, hizmet üzerinde doğru şekilde kafa yorabilmek.

T-Shaped Designer’ların yaptığı, değişen durum ve projelere göre onlara uyum sağlamakla ilişkilidir. Örneğin bir UI Tasarımcısının, aynı zamanda kodlama, marka kimliği, UX veya UX Writing bilmesinin önemli bir unsur olması gibi. Tasarımcılardan her biri farklı beceri setleri gerektiren birçok farklı şey yapmaları istenir ama aslında hepsi bir bütün halindedir. 

T-Shaped’in yanı sıra yalnızca belirli bir konuda bilgi sahibi olan I-Shaped ve birçok konuda bilgili ancak derinleşmemiş Generalist (yatay I şeklinde) tasarımcı çeşitleri de vardır. T-Shaped’in bu tasarımcı türlerinden ayrıldığı nokta, ekipte herkesin birçok yetkinliği olduğu için hiçbir iş boşta kalmaz ve mutlaka çözüme ulaşır. İşte bu yüzden birbirinden farklı ancak birbirine bağlı işler bütünlük oluşturur.

İyi Bir Tasarımcının Sahip Olması Gereken Özellikler Userspots Mayıs Bülten T-Shape Tasarımcı T-Shape Designer I-Shape Designer
Jr UX Designer İyi Bir Tasarımcının Sahip Olması Gereken Özellikler Userspots Mayıs Bülten T-Shape Tasarımcı T-Shape Designer I-Shape Designer
Jr UX Designer ile Temel Özellikleri Deneyimle

Userspots olarak tasarım dünyasına adım atmak isteyen Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı adayları için hazırladığımız, 3 ayrı keyifli sezonunu geride bıraktığımız ve 4. sezonunu kurgulamaya devam ettiğimiz JR UX Designer’ın 1.sezonunu ziyaret edin! Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi temasında hazırladığımız ilk sezonda yer alan ilk 3 case’i çözerek bir tasarımcının sahip olması gereken ana özellikleri edinebilirsiniz. Aynı zamanda portfolyonuza ekleyebileceğiniz çıktılar da üretmiş olursunuz.

Detaylı İncele
UX Kariyer Yolculuğu Video Eğitim Programı ile Kariyerini Planla!

Tasarım alanında UX, UI, inovasyon veya etkileşim alanlarında kariyer hedefleyen, bu alanları merak eden ve bu alanlara geçiş yapmak isteyen herkesin katılabileceği bir eğitimimiz var.

Yazımızın başında anlattığımız, bir tasarımcının sahip olması gereken tüm bu özellikleri de bu eğitimimiz içerisinde bulabilirsiniz. Userspots Kurucusu Mustafa Dalcı’nın deneyimlerini de paylaşarak anlattığı “T-Shaped Designer Olmak ve İnovasyon Tasarımcısı Kariyeri” konusunu daha detaylı olarak ve “UX Kariyer yolculuğunda hangi roller var?, Bu rollerde iş bulmam veya kendimi geliştirmem için neler yapmam gerekiyor?, Yurt dışında tasarımcı olarak nasıl iş bulabilirim?” sorularının yanıtlarını 11 saatlik video içerikten oluşan bu eğitimde bulabileceksiniz. Ayrıca her biri uzman tasarımcı konumunda olan 6 eğitmenden; UX ve UI tasarımı ile ilgili farklı alanlardaki deneyimlerine ve kendi kariyer gelişim süreçlerine kulak vererek kendi UX Kariyer Yolculuğunuzu planlayabilirsiniz.

Detaylı İncele
UX Kariyer Yolculuğu Eğitimi İyi Bir Tasarımcının Sahip Olması Gereken Özellikler Userspots Mayıs Bülten T-Shape Tasarımcı T-Shape Designer I-Shape Designer
Bültenler
Her ay tasarım ve teknoloji üzerine yeni stiller, dijital ürünler, projeleriniz için kaynaklar, tasarım ilhamları ve daha fazlası hakkında içerikler paylaşıyoruz.