uzay
Proje

Koç Holding Çalışan Deneyimi Projesi

Müşteri
app-storegoogle-play

Koç Holding bünyesindeki şirketlerin çalışanlarının mevcut deneyimleri iletilen dokümanlar üzerinde incelendi ve sorunlar tespit edildi. Çalışanların mevcut deneyimlerinin, ihtiyaçlarının, gelecekteki isteklerinin belirlenmesi için iç ekip görüşmeleri, birebir görüşmeler ve workshoplar gerçekleştirildi. Tüm bu araştırmaların çıktıları analiz edilerek, çözüm önerileri sunuldu.

Neler Yapıldı?

10
#
Bağlamsal Görüşme
Bağşamsal Görüşme, son kullanıcının kendi ortamında gerçekleştirilen bir konu çerçevesinde kullanıcı davranışları ve tutumları hakkında veri toplamak amacıyla yapılan görüşmelerdir. Bu servisimiz ile müşterinizin hayatına dahil olun.

Neler Tasarladık?