uzay
Proje

Türk Telekom Selfy Kart Gruplama Çalışması

Müşteri
app-storegoogle-play

Kart gruplama ve ağaç testleri ile birlikte öneri ağaç yapısı sunulup, test edilip düzenlemeler ile son haline getirildi. Belirli başlıklar için kullanıcılar ile cloze test yapılarak ilgili içeriklere en uygun isimlendirmeler seçildi, bir anket ile doğrulandı ve bilgi mimarisinde düzenlendi.

Neler Yapıldı?

7
#
Kart Gruplama
Kart Gruplama, hedef kitlenizdeki katılımcıların sınıflandırılmak istenen içerik etiketlerini kendilerine göre anlamlı olan kriterlere göre gruplandırdığı bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, hedef kitlenin etki alanı bilgisinin nasıl yapılandırdığını ortaya çıkarır ve kullanıcıların beklentilerini karşılayan bir bilgi mimarisi oluşturmaya zemin sağlar.
3
#
Ağaç Testi
Ağaç Testi, bir sistemde yer alan bilgi ve başlıkların bulunabilirliğini ölçmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bulunabilirliği; görsel tasarım ve ek yönlendirmelerden bağımsız ölçebilmek için testler, sistemin kendisinde değil, basitleştirilmiş bir ağaç üzerinde gerçekleştirilir. Kullanıcılarınız aradığı bilgiyi doğru yerde bulsun.
8
#
Co-Design
Co-Design servisi, tasarımcılar, kullanıcılar ve paydaşların bir ürün, hizmet ya da çözüm üretmek/tasarlamak için birlikte çalıştığı bir tasarım yaklaşımıdır. Kullanıcılarınız ile birlikte tasarlayın.

Neler Tasarladık?