UX Stratejisi Nedir? Nasıl Yapılır?

Yazar
Ecem Şafak

Bu İçerikte Yer Alan Başlıklar!

• Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Nedir?
• UX Stratejisi Nedir?
• UX Stratejisi: Birincil Bileşenler
• UX Stratejisi Neden Önemlidir?
• Kendi UX Stratejinizi Oluşturma İpuçları

Başarılı bir şirket düşündüğünüzde öne çıkan özellikleri neler olabilir? Başarılı pazarlama? Müşteri hizmetleri? Teknolojik güncellemeler? Ancak işletmeler için “kullanıcı” ortak bir nokta olarak belirleniyor. Gelişen işletmeler kullanıcı deneyim noktalarını dikkate alarak gelişim göstermektedirler. Buna yönelik kullanıcı deneyimi tasarımı gerçekleştirilmesi bir “UX Stratejisi” oluşmasına yardımcı olur.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Nedir?

Kullanıcı deneyimi, kullanıcının sistemle nasıl etkileşime girdiğinde nasıl hissettiğini ele almaktadır. Bu deneyime web sitesi, mobil uygulama, masaüstü yazılımı ve temel olarak her türlü insan ve cihaz etkileşimi dahildir. Kullanıcı deneyimi önemli olmasının nedeni kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmasıdır. Kullanıcıyı ürüne veya markaya sadık tutan olumlu deneyimler sunmayı amaçlar. Ek olarak, anlamlı bir kullanıcı deneyimi, ürününüz üzerinde iş başarısına en çok yardımcı olan müşteri yolculuklarını tanımlamanıza olanak tanır.

Kullanıcı deneyimi herkes için farklıdır. Bu nedenle, bir kullanıcının ne istediğini veya neye ihtiyaç duyduğunu varsayamayız. Kullanıcılarınızla görüşmeler yaparak ürününüzü kullanmalarını izleyerek verdikleri kararlar hakkında hizmetinizi sorgulayarak kullanıcı deneyimi stratijinizi belirleyebilirsiniz. UX Tasarım Rolleri hakkında detaylı yazdığımız rehber yazımızı da okumunızı tavsiye ederiz.

Kullanıcı Deneyim Tasarımcıları şirketin büyüme sürecinde önemli bir rol üstlenir. Bu süreçte müşteri yolculuğu boyunca her temas noktasında tüketicilere daha kaliteli deneyimler yaratmak için çalışmaktadırlar. Kullanıcı Deneyimi tasarımcıları, kullanıcıların deneyim yolculuklarını tasarlamanın yanında artık çalışma süreçlerini ve projedeki ilerlemelerini de tasarlamaya başladılar.

Örneğin, bir UX tasarımcısı tarafından hazırlanan bir kullanıcı araştırması raporu, pazarlama ekibinin içerik stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek kullanıcı davranışı hakkında birçok nitel veri içerebilir. UX Stratejisi olarak adlandırılan bu sürecin nasıl ilerlediğine bir bakalım.

UX Stratejisi Nedir?

UX Stratejisi, bir kullanıcının markayla olan deneyiminin şirketin genel amacı ve hedefleri doğrultusunda nasıl konumlandırılacağına dair ayrıntılı bir plandır. UX stratejisi, bir kuruluşun müşterilerinin deneyimlemesini istediklerine ilişkin vizyonunun, önceden belirlenmiş şirket yönergeleri dahilinde kalırken gerçeğe dönüşmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Bir UX stratejisinin önemli bileşenleri aşağıdaki gibidir:

• Kullanıcı deneyimine yönelik iyi tanımlanmış bir hedef belirlenmelidir.
• Kapsamlı geliştirilmiş kullanıcı davranışları, beklentileri ve ihtiyaçları hakkında ayrıntılı inceleme yapılmalıdır.
• Benzer endüstrilerdeki trendler ve rakiplerinizin ne yaptığı hakkında bilgiler incelenmelidir.
• Şirketin veya ürünün, olmasını istediğiniz yere kıyasla şu anda nasıl performans gösterdiğinin net bir şekilde anlaşılır olmalıdır.
• Bu hedefleri yerine getirmek için hangi görevlerin tamamlanması gerektiğine dair bir planın yanı sıra, başarınızı ölçecek üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi ölçüt üzerinde durulmalıdır

Bir markanın mevcut kullanıcı deneyiminin ne olduğunu, neyi amaçladığını ve hedeflerine nasıl ulaştığını özetleyen bütünsel kullanıcı odaklı bir iş planıdır. Bu sayede kullanıcıya yönelik her temas noktası incelenebilir ve geliştirilebilir. Ancak bir UX stratejisine sahip olmak yeterli değildir. Strateji uygulamasının işi nasıl başarılı hale getirdiği açıkça gözlemlenebilir olmalıdır.

Kullanıcı deneyiminde stratejik ve vizyon konusunda araştırmaların şekillendirilmesi için, orta ve uzun vadeli kullanıcı deneyimi çalışmasının yönünü belirleme ve yürütmeyi planlama konusunda yaşanan zorluklar hakkında Nielsen Norman Group çeşitli rollerdeki 30 UX uzmanıyla anket yaptı yanıtların tematik analizini yaparak ortak sorunları belirledi.

1. UX vizyonu ve stratejisi eksikliği

2. Bir UX stratejisinin ne olduğu ve ne yapabileceğinin yanlış anlaşılması

3. UX vizyonu ve stratejisinde iş gereksinimlerine aşırı vurgu ve kullanıcılara yeterince vurgu yapılmaması

Kullanıcı deneyiminin öne çıkması için stratejik becerilerinde gelişmesi gerekmektedir. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için plan oluşturmak birçok girdi ve bilgi kaynağını içermesi nedeniyle geliştirme konusunda daha yavaş bir süreci kapsamaktadır. O zaman UX Stratejisinin bileşenlerine bir bakalım!

UX Stratejisi: Birincil Bileşenler!

Neilsen Norman Group araştırmalarına göre bir UX stratejisini oluşturan 3 ana bileşen vardır:

1. Vizyon: Bir plan oluşturmadan önce nereye ve neden gittiğinizi bilmelisiniz. Kullanıcı odaklı bir vizyon ve misyon ifadesi, değer önermeleri gibi yol gösterici ilkelerle birlikte ideal sonuçları karşımıza çıkarır. Vizyonunuzu, ürün veya hizmetinizin sağladığı değerin özeti olarak düşünün.

Vizyon stratejik olarak konumlandırılmalıdır. Vizyona ulaşmak için gereken işler bir anda olmayacak; strateji, bu çalışmanın zaman içinde nasıl ilerleyeceği noktasında rehberlik eder.

2. Hedefler ve önlemler: İlerlemenizi ölçmek için bir yola ihtiyacınız olacak. Metrikler ve temel performans göstergeleri ile birlikte hedefler oluşturmalı. UX iyileştirilmeleri iş hedefleriyle doğrudan ilişkili olmalıdır.

Bu hedefler para kazanmak, harcamak veya önem verilen noktaların kullanıcılar tarafından takibi olabilir, bu noktalar iyi belirlenmeli ve UX stratejisine göre takip edilmelidir. Aksi takdirde, kullanıcı deneyimi hedefleriniz ve ölçümleriniz iş önceliklerinden alakasız görünebilir.

3. Plan: Hedeflerinize ulaşmak için plan olmazsa olmaz olarak nitelendirilebilir. Her hedef zamanla farklı hedeflere de bölünür. Plan hedeflere atılacak zamana yönelik eylemleri ve adımları tanımlar. Kullanıcı deneyiminde bilinen bir sorunu çözmeye, yeni fikir ve fırsatların keşfedilmesine ve kullancı araştırmasına odaklanılabilir.

Hedefleri tamamlamak, ekibin önemli sonuçlar ve vizyon için artan ilerleme göstermesini sağlar. Plan, hedeflere ek olarak şunları da içermelidir:

• Kullanıcı deneyimindeki odak alanları.
• Yaklaşık Zamanlama.
• Önkoşullar ve bağımlılıklar.
• Dahil edilecek bileşenler.

Plan, hedefler üzerinde çalışırken nelerin ve ne zaman dikkate alınması gerektiğini geniş bir şekilde iletir. Bununla birlikte, tamamen doğrusal ve katı değildir ve araştırmanın nasıl yürütüleceğini veya hangi çözümlerin yürütüleceğini dikte etmemesi planı daha verimli bir hale getirebilir.

UX Stratejisi Neden Önemlidir?

Artık UX stratejisinin ne olduğunu belirlediğimize göre, bu konunun neden önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bir UX stratejisi oluşturmanın önemli olmasının birçok nedeni vardır. Fakat doğru yerlere odaklandığımıza emin olalım.

1. UX stratejisi, şirket yöneticilerinin UX tasarımının faydasını görmelerine yardımcı olur!

Tasarım Yönetimi Enstitüsü’ne göre, tasarım odaklı şirketler, ürün kararlarında tasarımı ön planda olmayan şirketlere göre %50 daha fazla sadık müşteri, %41 daha yüksek pazar payı ve %46 daha yüksek genel rekabet avantajı elde ettiğini açıkladı.

Bazı müşteriler, UX tasarımcılarının tam olarak ne yaptıkları veya bir şirketin hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda belirsizlikler taşımakta. Ancak bir UX stratejisi kullanmak, UX ekiplerinin tam olarak ne üzerinde çalışacağını, bunun şirketleri için ne kadar değerli olabileceğini müşterilere göstermeye odaklanır.

2. UX stratejisi, net bir girişim ve başarı ölçüsü sağlar

Bir ürünle ilgili kullanıcı deneyimini oluşturmanın veya yeniden tasarlamanın milyonlarca yolu vardır. İyi tanımlanmış ve ölçülebilir hedeflerle bir projeye başlamak, başarısız girişimler, yanlış yönlendirme veya verimsiz tasarım yöntemleriyle enerji ve kaynakların boşa harcanmasını önleyebilir.

Bir UX stratejisi, ne elde etmek istediklerine, bunu nasıl başaracaklarına dair net, şirket çapında bir fikir ve hedefe ne zaman ulaşıldığını değerlendirmek için ölçülebilir bir yol sağlar.

3. UX stratejisi, tüm ekip üyelerine kullanıcı hakkında fikir verir

Bir tasarımcının odak noktası esas olarak kullanıcı dostu ürünler yaratmak iken, üst düzey yöneticiler genellikle yatırım getirisi, kar marjları ve toplam gelir gibi belirli şirket hedeflerine ulaşmakla daha fazla ilgilenir. Bir UX stratejisi tasarlamak, genellikle kullanıcı merkezli ürün tasarımı ile genel iş hedefleri arasında bir köprü olabilir.

Bir UX stratejisi, tüketicileri için nihai kullanıcı deneyimini geliştirirken tasarımcıları, CEO’ları, geliştiricileri ve hatta müşteri hizmetleri temsilcilerini kullanıcı ihtiyaçları, şirket hedefleri ve genel eylem planlarından haberdar edebilir.

4. UX stratejisi, marka vaadi ile gerçek müşteri deneyimi arasındaki boşluğu doldurur

Bir markanın vaadi, bir müşterinin yaşadığı gerçek deneyimle uyumlu olmadığında, kullanıcıların daha itibarlı başka bir marka için ürünü terk etme olasılığı daha yüksektir. Bir UX stratejisi kullanmak, şirketlerin markalarının vaat ettiklerini, kullanıcılarının deneyiminin gerçekte neye benzediğini karşılaştırmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, vaat ve deneyimin senkronize olabilmesi için hangi eylemlerin yapılması gerektiğini vurgulayabilir.

Artık UX stratejisinin neden bu kadar önemli olduğunu açıklığa kavuşturduğumuza göre, kendi UX stratejinizi oluşturmak için bazı ipuçlarına geçelim.

Kendi UX Stratejinizi Oluşturma İpuçları

Bir UX stratejisinin değeri, kullanıcı merkezli ürünler oluştururken oldukça belirgindir. Kendi UX stratejinizi formüle ederken beş kritik ipucu bulduk.

1. Kullanıcı Merkezli Kalın

Birçok şirket, kendi tercihlerini veya kâr hedeflerini göz önünde bulundurarak ürünler tasarlamaya kendini kaptırır. Yatırım getirisi ve toplam gelir için hedefler belirlemek önemli olsa da, kullanıcıyı UX stratejinizin ön saflarında tutmak çok önemlidir. Etkili bir UX stratejisi, kullanıcınız, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, markanızla ilgili algıları ve devam eden kullanıcı araştırması planları hakkında bol miktarda veriyi kapsamaktadır.

Bir kullanıcının ürünle etkileşime girmesinden önce ve sonra neler olduğunu düşünebilen bir UX stratejisi, genellikle daha tatmin edici kullanıcı deneyimlerine ve daha iyi genel marka algısına yol açabilir. Müsteri Yolculuğu Haritası ile de kullanıcı temas noktaları, reklamlar ve pazarlama, satın alma süreçleri, müşteri hizmetleri, desteğive hatta hizmetin sonlandırılmasına yönelik senaryolar stratejinizi geliştirmeniz için faydalı olabilir. "Müşteri Yolculuğu Haritası Örnekleri" Liste yazımızı okuyabilir ve kullanıcı merkezli bir UX stratejisi oluşturabilirsiniz.

2. İş Stratejinizi Tanımlayın

Kullanıcınızı iyi anladıktan sonra, kullanıcı deneyimi hedeflerini işletmenin genel hedefleriyle birleştirmeye başlayabilirsiniz. Şirketinizin ulaşmak istediği finansal hedefler var mı? Şirket süreci, yapısı, kültürü ve performansında ne gibi iyileştirmeler yapılabilir? Bunların tümü, bir UX stratejisi içinde iş hedeflerini tanımlarken sorulacak soru örnekleridir.

3. Hedeflerinizi Spesifik Tutun

Hedefleriniz ne kadar spesifik olursa, ne zaman karşılanıp karşılanmadıklarını belirlemek o kadar kolay olacaktır. UX tasarım ekibinizin ne kadar etkili olduğunu izlemek de daha kolay olacaktır. Bu nedenle, “kullanıcı katılımını artırmak” gibi belirsiz hedefler yerine daha spesifik bir hedefi hedefleyin: “Hem mobil hem de masaüstü kullanıcı etkileşiminde %20 artış.” Ayrıca, önerilen araştırma yöntemleriniz, pazarlama stratejileriniz ve genel eylem planınız konusunda spesifik olmak, ekip üyelerinin odaklanmasını ve verimli çalışmasını sağlar.

Yenilikçi ve kullanıcı dostu bir ürün oluşturmak çok fazla planlama, araştırma, test ve yatırım gerektirir. Tasarım ekiplerinin etkisiz araştırma yöntemleri, odaklanmamış kullanıcı testleri, sonsuz yinelemeler ve hatta genel şirket hedeflerini unutması arasında kaybolması kolay olabilir.

Özenle seçilmiş bir UX stratejisi kullanmak, bu aksiliklerin yanı sıra geliştirme hatalarını düzeltmede, ekip üyeleri arasındaki yanlış iletişimde veya başarısızlıkla sonuçlanan bir ürün tasarlamada kaybedilen parayı önlemeye yardımcı olur. Açık ve kapsamlı bir UX stratejisi ile başlamak, yıldızları uzun vadeli başarıya sahip bir ürün ile hedefi kaçıran bir ürün arasındaki fark olabilir!

Oluşturulma Tarihi
29/10/22
Güncellenme Tarihi
31/10/22
Online Eğitim
Tasarım Sürecinde Yapay Zeka Pratikleri

Yapay Zeka’nın En Gelişmiş Görsel Üretim Aracı Midjourney ile Sınırları Zorlayın 🚀

26 Haziran - 17 Temmuz 2024

Öne Çıkanlar

Öğrenci
Profesyonel
3490 TL
ONLINE EGİTİM
Online Eğitim
Tasarım Sürecinde Yapay Zeka Pratikleri
26 Haziran - 17 Temmuz 2024
15
KATILIMCI
Detaylı İncele

Space Konularımız

No items found.
No items found.
Userspots Bülten
Her ay tasarım ve teknoloji üzerine yeni stiller, dijital ürünler, projeleriniz için kaynaklar, tasarım ilhamları ve daha fazlasına sahip bülten.
2300’den fazla kişinin kayıtlı olduğu kulübümüze katıl !
Başvuru için teşekkürler. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Lütfen eksik bilgileri tamamlayıp, tekrar deneyin.