ResearchOps Nedir? Yöntemleri Nelerdir?

Bu İçerikte Yer Alan Ana Başlıklar:

ResearchOps Nedir?
ResearchOps, Sadece Katılımcı Alımı Değildir!
ResearchOps'un Ortak Bileşenleri!
ResearchOps'a Nasıl Başlanır?
Userspots ve ResearchOps Süreci
Araştırma Havuzları Oluşturmak için Araçlar Nelerdir?

Kullanıcı Araştırma Sektörü raporuna göre CEO’ların %86’sı kullanıcı araştırmalarının ürün kalitesini ve şirket performansını iyileştirdiğine inandığını sunuyor. 2018’de ResearchOps kullanıcı araştırmalarında yeni tanımlar oluşturmaya yol açtı. Günümüzde araştırma operasyonlarının her alanda verim sağlayabildiğini gözlemledik. Peki, ResearchOps neden bu kadar önemli? gelin birlikte bu sorunun cevabını arayalım.

ResearchOps Nedir?

NN Group Araştırma Makalesin'den ResearchOps süreci.

ResearchOps, araştırmanın değerini ve etkisini artırmak için insanların, süreçlerin optimizasyonuna odaklanan DesignOps'un özel bir alanıdır. Kaliteli kullanıcı araştırmasını planlama, yürütme ve uygulamada araştırmacıları desteklemeyi amaçlar.

Kullanıcı araştırmasına olan talep arttıkça araştırma uygulamalarını ölçeklendirme görevi UX araştırmacılarına düşüyordu. Bu ölçeklendirmeyi yaparken taleplerin karşılanması ve sürecin geliştirilmesine yönelik sorumlulukları da ardında getiriyordu.

ResearchOps, araştırmacıların çalışmalarını yürütmeye ve araştırma içgüdülerini uygulamaya odaklanabilmeleri için operasyonel süreci yönetmeye yönelik stratejiler ve araçlar oluşturmaya ve derlemeye odaklanır. Bu aynı zamanda araştırma bulgularının güvenilirliğini sağlayarak, hata ve tutarsızlık riskini en aza indirmeye yardımcı olabilir.

ResearchOps'un bir başka önemli yönü ise araştırmaya dahil olacak potansiyel katılımcıları belirlemek, araştırma oturumlarını planlamak, katılımcıların da zaman ve çabalarının karşılığını ödemeyi içerir. Araştırma etiğinin araştırmacılar tarafından çalışmalar boyunca anlaşılmasını ve desteklenmesini sağlamak da ResearchOps'un önemli bir bileşenidir.

ResearchOps ayrıca kullanıcı araştırmasının değeri konusunda bilinçliliği de içerir. Bu durum, araştırma operasyonlarına yönelik katılım ve desteği artırmaya yardımcı olabilir ve ayrıca araştırma bulgularının kuruluş genelinde karar verme süreçlerine entegre edilmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Yapılan kullanıcı araştırmasına yönelik araştırma içgörülerinin yönetilmesi ve erişilebilir olması da ResearchOps’un bir yönüdür. Bu, araştırma bulgularının ürün geliştirme ve diğer stratejik kararları bilgilendirmek için kullanılmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

ResearchOps için değerli bir çıktı ise kullanıcı araştırmasının etkilerinin bilinmesini sağlamak ve herhangi bir şirketin araştırmanın değerini göstermeye yardımcı olabilir ve ayrıca gelecekteki araştırma girişimleri için desteği teşvik etmeye yardımcı olabilir.

ResearchOps, Sadece Katılımcı Alımı Değildir!

Gün geçtikçe daha fazla şirketin UX’in önemini kavradığını söyleyebiliriz. Bu nedenden dolayı kullanıcı araştırmasına olan talebin artışıyla karşılaşıyoruz. Bununla birlikte, bu artan talebi karşılamak için araştırma uygulamalarını ölçeklendirme pratik görevi UX Researcher’a düşüyor.

Çoğu zaman ResearchOps’un katılımcı yönetimiyle bir tutulmasının yanılgısına düşülür, çünkü araştırmacıların en bariz zaman alan süreçleriden biridir. Katılımcı yönetimi, ResearchOps'un kesinlikle önemli bir bileşeni olsa da tek yönü bu değildir. Bir araştırma pratiği oluşturmak ve ölçeklendirmek için gerekli operasyonel unsurların belirlenmesi daha geniş bir yelpazeyi bizlere sunar.

Uber'deki eski bir sözleşmeli ResearchOps Uzmanı bu süreci şu şekilde açıklıyor:

"ResearchOps'un getirebileceği değer, yalnızca bir katılımcıyı aramak ve almak değildir, aynı zamanda araştırma yöntemleriyle programın oluşturulması ve iletişim için tutarlı bir kalite sunmasıdır."

ResearchOps'un Ortak Bileşenleri!

ResearchOps'un 6 ortak odak alanını özetleyen ResearchOps modeli Normal Neilsen Group tarafından, DesignOps ve ResearchOps pratisyen görüşmelerinden elde edilen temel odak alanları belirlenerek oluşturulmuştur.

Katılımcılar: Katılımcılar araştırma için belirlenir,  planlama ve ödeme yapma süreci ele alınır.

Yönetim: Onay, gizlilik ve bilgi depolama için süreçler ve yönergeler hazırlanır.

Bilgi Yöntemi: Araştırma içgörülerini toplamanır, sentezlemek ve paylaşmak için süreçler ve platformlar belirlenir.

Araçlar: Tutarlı araç setleri ve platformlar aracılığıyla araştırmada verimlilik sağlama amaçlanır.

Yeterlilik: Uzmanların araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için etkinleştirme, eğitme ve işe alma süreci gerçekleştirilir.

Temsil: Kuruluş genelinde kullanıcı araştırmasının değerini tanımlanması, paylaşılması.

Modelin döngüsel tasarımının aktardığı gibi, birbirine olan ihtiyacı yönlendiren ve etkileyen birbiriyle ilişkili faktörlerdir. Her bir odak noktasına detaylıcak bakacak olursak:

Katılımcı Yönetimi

ResearchOps'un ilk bileşeni - ancak tek bileşeni değil - araştırmaya katılan katılımcı yönetimidir. Araştırma, çalışma katılımcılarını bulmak, taramak, planlamak için süreçler oluşturmayı içermektedir.

Katılımcı yönetimi kapsamındaki ortak ResearchOps faaliyetleri ve çabaları şunları içerir:

• Potansiyel çalışma katılımcılarından oluşan bir veritabanı yardımıyla araştırmak ve seçmek.
• Katılımcıların taranması ve onaylanması.
• Katılımcılarla iletişimi yönetme.
• Katılımcı uzmanlığına ve gerekli zaman yatırımına dayalı olarak adil ve tutarlı teşvik seviyeleri için çerçeveler oluşturmak.

Yönetim

Yönetim yönergeleri, katılımcıları içeren araştırmalar için bir gerekliliktir. Örneğin izin şablonları, GDPR gibi mevcut veri gizliliği düzenlemeleriyle uyumlu olmalı ve sade, şeffaf bir dille yazılmalıdır.

Ek olarak, katılımcıların kimlik bilgileri (PII) toplanırken, kuruluş bu bilgilerin nerede saklandığı, ne kadar süreyle saklandığı, nasıl korunduğu ve saklanmasının nasıl şeffaf hale getirildiği ile ilgili yasal düzenlemelere ve etik standartlara uymalıdır.

Yönetişim içindeki ortak ResearchOps faaliyetleri ve çabaları şunları içerir:

• GDPR gibi veri gizliliği düzenlemelerinin UX araştırma sürecine uygulanmasını araştırmak ve anlamak.
• Etik açıdan sağlam bir sürece dahil iletişim kurmak.
• Çeşitli çalışma türleri ve toplanan veri biçimleri için uyumlu ve şeffaf onay formlarının yazılması ve standartlaştırılması.
• Görüşme metinleri veya ses ve video oturum kayıtları gibi PII ve çalışma yapıtlarının uygun bakımını ve imhasının yönetilmesi.

Bilgi Yönetimi

Araştırma çıktılarına yönelik veriler birikmeye başladığında, bilgi yönetimi ihtiyacı giderek daha da belirgin hale geliyor. ResearchOps'un bu unsuru, araştırma çalışmaları genelinde veri toplamaya ve sentezlemeye ve başkaları tarafından bulunabilir ve erişilebilir olmasını sağlamaya odaklanır.

Etkili bir şekilde derlenen ve yönetilen araştırma içgörüleri, araştırma ekiplerinin bulguları paylaşmasına ve tekrar eden çalışmalardan kaçınmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ekip dışındakileri eğitmeye de hizmet edebilir.

Bilgi yönetimi kapsamındaki ortak ResearchOps faaliyetleri ve çabaları şunları içerir:

• Çalışmalar sırasında veri toplamak için standartlaştırılmış şablonlar geliştirilir.
• Kuruluş genelindeki çalışmalardan elde edilen bulguların depolanabileceği, paylaşılan bir araştırma içgörüleri veritabanı oluşturulur.
• Bilinen kullanıcı içgörüleri hakkında organizasyonu paylaşıp ve güncellemek için düzenli toplantılar yapılır, geliştirmeler sağlanır.
• Kapsamlı bir içgörü kaynağı oluşturmak için araştırma yapan (örneğin, pazarlama veya iş zekası) diğer ekiplerle koordinasyon sağlanır.

Araçlar

Araştırma süreci, araçlar veya platformlar gerektirir.

Örneğin;

“Katılımcıları işe almak ve taramak için hangi platform kullanılacak?”

“Katılımcı PII'sini yönetmek için hangi uygulamalar kullanılacak?”

“Ortaya çıkan tüm araştırma bulgularını barındırmak için hangi programlar kullanılacak?” sorularımızdan bazıları olabilir.

Ayrıca, uzaktan kullanılabilirlik testi platformları, analitik veya anket platformları veya video düzenleme ve ses-deşifre araçları gibi gerçek araştırmayı kolaylaştıran araçlar da dikkate alınmalıdır.

Araçlardaki ortak ResearchOps faaliyetleri ve çabaları şunları içerir:

• Katılımcı bilgilerini işe almak ve yönetmek için uygun platformları araştırmak ve karşılaştırmak.
• Kullanılabilirlik testi, anketler, uzaktan görüşmeler veya diğer araştırma türleri için araştırma araçlarını seçmek.
• Bireysel kullanıcı araştırmacıları ve ekipleri arasında erişim ayrıcalıklarını ve platform koltuklarını yönetme.

• Kullanılan tüm platformların ve uygulamaların veri gizliliği düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak için araştırma araç setinin denetlenmesi.

Binalar ve tesisler genellikle "araçlar" olarak düşünülmese de, ResearchOps, dış kaynaklı konumlar için sözleşmeler dahil olmak üzere tüm kullanılabilirlik laboratuvarlarını ve laboratuvar dışı test odalarını da yönetmelidir.

Yeterlilik

Yürütülen araştırmaya yönelik çalışan UX araştırmacıların verileri arttıkça kuruluşa dair araştırma yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek kritik bir nokta oluşturabiliyor. Yetkinlik bileşeni, daha fazla insanın anlamaya yönelik yetkinliğe sahip olması ve araştırma yapmasını sağlamakla ilgilidir. Bu çaba genellikle araştırmacılara becerilerini geliştirmeye devam edebilmeleri için, araştırmacı olmayanlara, araştırmacıların bulunmadığı durumlarda temel araştırma faaliyetlerini işlerine entegre edebilmeleri için kaynak ve eğitim sağlamayı içerir.

Yetkinlik kapsamındaki ortak ResearchOps faaliyetleri ve çabaları şunları içerir:

• Uzmanlıklarında derinlemesine veya geniş çapta büyümek isteyen araştırmacılar için standartlaştırılmış ve tutarlı mesleki gelişim fırsatları yaratmak.
• Yeni araştırmacıları dahil etmek ve yeni araştırma becerilerini öğrenmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak için mentorluk programları oluşturmak.
• Yeni araştırmacıları dahil etmek veya ekip dışındaki diğer kişileri eğitmek için bir çalışma kitabı veya araştırma yöntemleri veritabanı oluşturmak.
• Araştırmacı olmayanları eğitmek ve onları kullanıcı merkezli yaklaşımlara ve etkinliklerle beslemek için resmileştirilmiş eğitim veya müfredat geliştirmek.

Temsil

Son bileşen olan temsil, UX araştırmasının değerinin nasıl tanımlandığı ve kuruluşun geri kalanına nasıl iletildiği ile ilgilidir. Bu bileşene yönelik en uygun soru ise “Kuruluşun geri kalanının araştırma değerinin ve etkisinin farkında olmasını sağlamak için neler yapılıyor?”

Örneğin, ekip başarı hikayelerini sosyalleştiriyor ve kullanıcı araştırmasının etkisini gösteriyor mu? Modelin döngüsel doğasını tam anlamıyla kavramak için uygun temsil, diğer tüm odak alanları için yakıt ve kaynak sağlanmasına yardımcı olur ve ResearchOps uygulamasının etkili bir şekilde ölçeklenmeye devam etmesini sağlar.

Temsil kapsamındaki ortak ResearchOps faaliyetleri ve çabaları şunları içerir:

• Diğer iş arkadaşlarıyla ekibin amacı hakkında konuşmak için kullanılabilecek bir UX araştırma ekibi misyonu veya amaç beyanı oluşturmak.
• Doğru şekilde uygulanan araştırma bulgularının şirket ölçütleri ve KPI'lar üzerindeki etkisini gösteren vaka çalışmaları geliştirmek.
• İçgörüleri ve başarı öykülerini organizasyonun geri kalanıyla düzenli olarak paylaşmak için bir süreç geliştirmek (ör. öğle yemeği ve öğrenmeler, e-posta bültenleri, posterler,).


Bu modeldeki 6 bileşen, ekipler arasında tutarlı, kaliteli araştırma verimliliği oluşturmak için uygulamalarının göz önünde bulundurması gereken özel alanları içerir; ancak, herhangi bir araştırma ekibinin veya uygulamanın sağlığı için kritik önem taşıyan, dikkate alınması ve kasıtlı olarak tasarlanması gereken başka unsurlar da vardır. ResearchOps gibi yeni gelişen alanlarda, roller ve sorumluluklar için yolları oluşturmak ve belgelemek aynı derecede hem kritik hem de zordur.

ResearchOps'a Nasıl Başlanır?

ResearchOps, birçok parçadan oluşan bir bütündür, çünkü her bileşen diğer faktörleri hem etkiler hem de onlardan etkilenir. Ancak, bir ResearchOps uygulaması oluştururken tüm yönleri bir kerede ele almak mümkün değildir.

Nereden başlayacağınızı görmenin ilk adımı, en büyük acı noktalarının nerede olduğunu anlamaktır.

Araştırmacılar, katılımcıları bulma ve planlama durumundan bunalmış durumda mı?

Belki de katılımcı yönetimi ekip için en iyi başlangıç noktasıdır.

Araştırma verileri dağınık ve yeni ekip üyeleri için erişilemez durumda mı?

Belki de bilgi yönetimi, ekibin odaklanması gereken yerdir.

ResearchOps'u gerektiren mevcut sorunları belirleyerek başlayın. Araştırma ekipleri ve ortaklarınız için şu anda en büyük sıkıntı noktalarının nerede olduğunu anlamak için dahili araştırma yapabilirsiniz. Örneğin, mevcut süreçlerin etkisine yönelik önlerine en çok neyin çıktığı hakkında bilgi toplamak için bir anket gönderebilir veya odak gruplar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, araştırma sürecinde ortaklar için en büyük sorunları ortaya çıkarmak için dahili paydaş görüşmeleri gerçekleştirerek, ResearchOps için net bir rol oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Userspots ve ResearchOps Süreci

Projelerde araştırma sürecinin optimizasyonuna yönelik Userspots’da Operasyon Uzmanı olarak çalışan Arzu ile görüşme gerçekleştirdim. Birlikte “Userspots da Katılımcı Yönetimi Nasıl Oluyor ve Süreç Nasıl İşliyor?” sorusuna yönelik çıktıları ele aldık.

Typeform, ana sayfasından bir görüntü.

Katılımcı yönetimine yönelik ilk çıktıları Typeform kullanarak gerçekleştirdik. Proje araştırması konusuna göre görüşmeler için anketler hazırlanarak, araştırmacılara verilen yanıtların paylaşımların yapılması sağlanıyordu. Typeform, kalıcı kişisel bağlantılarla kod içermeyen formlar, sınavlar, anketler hazırlayarak dijital etkileşimlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir araçtır.

Airtable Katılımcı Veritabanı'na ait bir görüntü

Randevuların oluşturulması ve sürecin optimizasyonuna yönelik geçişi ekip arkadaşımız Abdullah’ın yardımıyla Airtable’da ele almaya başladık. Bu geçiş ile araştırma verilerini toplama ve katılımcı yönetimine yönelik araştırmacılar için daha aktif ve rahat bir alan oluşmuş oldu.

Araştırmacıları yormayan bir arayüz ve bir veritabanı oluşturmak öncelik olarak ele alındı. Sadece katılımcı yönetimi değil verilerin işlenmesi ve çıktıların sağlanması ve sürecin ilerleyişi kapsamında araştırmacıya zor bir deneyim yaşatmaması önemliydi. Geliştirmelerle birlikte Userspots da projelere yönelik araştırma süreçleri ve veritabanı tamamen Airtable üzerinden gerçekleşmeye başladı.

Operasyon Uzmanı Arzu, anketleri Airtable üzerinden hazırlayarak veritabanındaki katılımcılara iletimini sağlıyordu. Bu iletimde araştırma taleplerinin sade ve anlaşılabilir olması bir yana katılımcı cinsiyetinin de eşit dağılımlı olması da dikkat edilen noktalardan bir tanesi.

Mailchimp, ana sayfasından bir görüntü

Katılımcılara ulaşım mail aracılığıyla Mailchimp üzerinden gerçekleştiriliyor ve veritabanındaki maillerin aynı anda hızlı bir şekilde iletilmesi sağlanıyor. Online veya yüzyüze görüşmelerin planlamasıyla katılımcılarla görüşmeden bir gün önce de hatırlatma yapılıyor.

Katılımcılara araştırma konusu ve şartların iletilmesiyle birlikte anket veya görüşme sonunda ödemenin ne olduğuna dair bilgiyi de paylaşıyoruz. Veriler de aynı şekilde tablo haline getirilerek araştırmacılarla Airtable üzerinden buluşmaya devam ediyor.

Kullanıcı görüşmesi için kullanılan Lookback’in ana sayfasından bir görüntü.
Kullanıcı görüşmesi için kullanılan Zoom ana sayfasından bir görüntü.

Katılımcılarla görüşme yapmak için Lookback veya Zoom uygulamalarını kullanıyoruz. Bu çıktıları daha sonra ekiplerimizin liderleri inceleyerek araştırmalarına yönelik çıktıları elde etmiş oluyorlar. Katılımcılara da gösterdikleri çaba için ödemeleri gönderiliyor.

Özerklik ve seçim değerli olsa da, ekip genelinde belirli bir düzeyde tutarlılık oluşturmak için araştırma araçlarını kullanmak, paylaşım ve işbirliğinde verimlilik yaratabilir. Araştırmayı ölçeklendirmek söz konusu olduğunda birden fazla yapı taşının burada yer aldığını unutmamamız gerekiyor.

Araştırma Havuzları Oluşturmak için Araçlar Nelerdir?

Kendi sürecimizi de ele alarak bazı uygulamalardan bahsettik fakat araştırma havuzu yaratmak için sizler için farklı uygulamaları da bir araya toplamakta fayda var.

1.Dovetail

Dovetail ile kullanılarınızın sorunlarını anlamaya yönelik sorunları ele almanıza ve çözmenize yönelik ilk izlenim önemlidir. Ayrıntıları ele alarak kullanıcı görüşmelerinizde fark yaratabilirsiniz.

2.Product Board

Productboard, şirketlerin ürünler oluşturmasına yardımcı olur. Ürün panosu gibi özellikler sunarak işlerinizi kolaylaştırma sürecinde destek olarak müşteri geri bildirimlerini merkeze taşımanız için destek sağlar.

3.Miro

Miro uzak, ofis içi ve hibrit ekiplerin kısıtlamalar olmaksızın biçimler, araçlar, kanallar ve saat dilimleri arasında iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlar. Online ortak alanda çalışmalar yürütülebilir ve araştırmalarınıza farklı bir perspektifle yaklaşım sağlayabilirsiniz.

4.Trello

Trello görev takiplerini yapmanıza ve sürece yönelik bir çıktı sağlamanıza yardımcı olan kolaylaştırıcı uygulamalardan bir tanesidir. Tüm ekip arkadaşlarınız ile kullanabilir panolar ve listeler yarabilirsiniz.

5.Enjoy HQ

Enjoy HQ, tüm araştırma verilerinizi merkezileştirerek, araştırma sürecinizi daha efektif hale getirerek öngörülerinizi kolayca paylaşmanızı sağlar.

Kişisel olarak bir ekleme yapacak olursam eğer, Yapay Zeka’nın gelişmesiyle, tekrarlayan görevlerin otomasyonunun, doğruluğu ve verimliliği artırarak ve yeni içgörüler ve bakış açıları sağlayacağı günler çok yakında. Yapay Zeka ve UX adlı yazımızda önümüzdeki UX dünyasına yönelik geliştirmelerin ReserachOps sürecini büyük ölçüde etkileme potansiyeline sahip olduğuna yönelik fikirler edinmiştik.

Bazı potansiyel etkiler şunları içerir:

Veri toplama ve analiz gibi manuel görevlerin otomasyonu yoluyla artan üretkenlik.

Veri temizleme ve doğrulama için makine öğrenimi algoritmalarının kullanılmasıyla geliştirilmiş veri doğruluğu.

Bilgi paylaşımı ve ekip iletişimi için yapay zeka destekli araçların kullanımıyla gelişmiş işbirliği.

Araştırma verilerine yeni içgörüler sağlayan yapay zeka destekli analitik ve görselleştirme araçlarının kullanımıyla iyileştirilmiş karar alma.

Araştırma optimizasyonuyla daha üretken ekipler yaratmak ve sürdürülebilir araştırma süreçleri oluşturmayı hedefleyen ResearchOps prensibini bu yazımızda sizler için detaylandırmaya çalıştım. Sizler de daha iyi deneyimler yaratmak, kullanıcı merkezli düşünmek ve etkili tasarımlar yaratmak istiyorsanız servislerimizi inceleyebilir, form doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Oluşturulma Tarihi
22/3/23
Güncellenme Tarihi
10/5/23
Servis
Müşterini ve Çalışanlarını Anlayalım

Müşteri ve çalışanlarınızın ihtiyaç ve isteklerini tespit edip sizin iş hedeflerinizle örtüşen servise ya da ürüne dönüştürmemizi ister misin?

Space Konularımız

Userspots Bülten
Her ay tasarım ve teknoloji üzerine yeni stiller, dijital ürünler, projeleriniz için kaynaklar, tasarım ilhamları ve daha fazlasına sahip bülten.
2300’den fazla kişinin kayıtlı olduğu kulübümüze katıl !
Başvuru için teşekkürler. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Lütfen eksik bilgileri tamamlayıp, tekrar deneyin.