Nasıl Hızlı ve Etkili “1 Day UX Workshop” Uygulanır?

Yazar
Günay Aker

Nasıl Hızlı ve Etkili “1 Day UX Workshop” Uygulayabilirsin?

1 Day UX Workshop, müşteri ve projeden sorumlu ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen 1 günlük bir çalıştaydır. 

Amaç

• 1 gün içinde arayüzün test edilmesi,

• Öne çıkan problemlerin tespit edilmesi,

• Hızlıca öneri geliştirilmesidir. 

Zaman

Sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumdan oluşur.

Sabah Oturumu

2,5-3 saatlik sabah oturumunda, UX Researcher tarafından peş peşe kullanılabilirlik testleri gerçekleştirilir. Bu sırada ekibin geri kalanı testleri izler ve not alır.

Öğlen Oturumu

4,5-5 saatlik öğlen oturumunda, sabah belirlenmiş olan problemler üzerine konuşulur ve çözüm önerisi geliştirme çalışmaları yapılır. 

Katılımcı

Çalıştayda, müşteri ekibi haricinde 1 UX Researcher ve en az 1 UX Designer yer almalıdır. Toplam katılımcı sayısı 5-12 arasında değişebilir. Daha az veya daha çok katılımcı olması verimi düşürebilir.

Hazırlık Aşaması
Görevlerin Belirlenmesi

Test edilecek arayüz UX Researcher tarafından incelenir ve test senaryoları oluşturulur. Görev sayısı 5’i geçmemelidir. Görevlerin çok kısa ve basit olması durumunda, eğer gerekliyse, bu sayı artırılabilir. Ancak genel prensip olarak, sadece kritik fonksiyonlar belirlenmeli ve bunlara odaklanılmalıdır. Görevler belirlendikten sonra, senaryo dokümanı müşteri ile paylaşılır ve onay alınır. 

Pilot Testin Gerçekleştirilmesi

Pilot test, ana çalışmanızı gerçekleştirmeden önce az sayıda test katılımcısıyla araştırma yaklaşımınızı test etmenizi sağlayan bir provadır. Senaryo onayı alındıktan sonra 1 pilot test gerçekleştirilir ve müşteriyle paylaşılır. Bir problem yaşanması durumunda gerekli güncellemeler veya düzeltmeler yapılır ve tekrar test edilir.

Materyallerin Hazırlanması

Kritik fonksiyon ve görevler belirlendikten sonra ilgili sayfaların ekran görüntüleri alınır ve büyük boy çıktıları hazırlanır. Bu çıktılar arasında testler sırasında incelenecek her sayfanın ekran görüntüsü yer almalıdır. Çıktılar, çalıştay öncesinde odaya asılıp hazırlanır. 

Çıktılara ek olarak, problem ve önerilerin yazılmasında kullanılmak üzere yeterli sayıda post-it ve kalem bulundurulmalıdır. 

Test Süresi ve Sayısı

Testler peşpeşe ve sadece öğleden önceki oturumda yapılacağı için, ideal bir test 25-30 dakikayı geçmemelidir. Pilot test sonrasında bu sürenin aşıldığı görülürse görevler tekrar gözden geçirilmeli ve gerekirse kısaltılmalıdır. Testin süresi ve zorlayıcılık seviyesine göre 3-6 tane test yapılabilir. 

Kullanıcıların Ayarlanması

Belirlenen kritere uygun kullanıcılar bulunur ve randevu verilir. Kullanıcıların teste gelmemesi çalıştay sürecini aksatacağı için, önceki günden mutlaka hatırlatma yapılmalı, hatta mümkünse yedek kullanıcı ayarlanmalıdır. Kullanıcılara verilecek katılım ödülü, projenin bütçesine bağlı olmakla birlikte, teste gelmeleri için yeterince motive edici olmalıdır. 

Ön Hazırlık

Bazı ekipler, ne yapılırsa yapılsın çok sessiz kalmakta ve beklenilen katılımı göstermemektedirler. Herkesin sessiz kaldığı ve gözlerin tasarımcıya dikildiği noktada herkesi motive edecek fikirler geliştirmek UX ekibi için de kolay olmayabilir. Bu nedenle, çalıştay öncesinde kısa bir Benchmark çalışması ve fikir geliştirme seansı yaparak çalıştaya daha hazırlıklı gidilebilir. Herkesin sessiz kalması durumunda, geliştirilmiş olan bu fikirlerden bahsedilerek ortam canlandırılabilir.

Süreç

1- Ön Sunum - UX 101

Çalıştay ekibinin her üyesi UX konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip olmayabilir. Kendilerini bu alanda zayıf hisseden katılımcıların aktif katılımları kötü etkilenebilir, fikirleri olsa bile ifade etmekte zorlanabilirler. Bu nedenle gerekli olduğu durumlarda, çalışmaya başlamadan önce temel UX kavramları konusunda bilgilendirici bir ön sunum yapılmalıdır. 

2- Çalıştay İçeriğinin Açıklanması

Başlamadan önce çalıştay planı ve içeriği kısaca açıklanmalıdır. Bu açıklama zaman planı, çalışmanın içeriği ve amacını içermelidir. Zaman planı herkesin görebileceği bir yere asılmalı veya katılımcılara dağıtılmalıdır. 

3- Icebreaker

Ekip üyelerinin birbirini yakından tanımaması ve rahat hissetmemesi durumunda gerginliği azaltmak ve katılımcıları kaynaştırmak için Icebreaker niteliğinde küçük oyunlara, egzersizlere yer verilebilir. Burada amaç, insanların tanışması ve birbirlerine alışmasını sağlamaktır. Ortama ısındıktan sonra, çalışmalar başladığında fikirlerini daha rahat bir şekilde ifade edebilirler.

4- Kullanılabilirlik Testleri

Çalıştayın ilk yarısında, UX Researcher kullanılabilirlik testlerini gerçekleştirir ve kayıt alır. UX Designer ve ekibin geri kalanı ise test izleme odasından testleri izleyip ortaya çıkan problemleri not alırlar. 

5- Problemlerin Tartışılması

Öğleden sonra UX Researcher ekibin geri kalanıyla bir araya gelir ve çıkarmış oldukları problemleri dinler. O da kendi bulgularını ve yorumlarını ekler. Bu problemler arasından en sık karşılaşılan ve en kritik olanlar belirlenir. Gerekirse testlerin ilgili kısımları hızlıca tekrar izlenebilir. Belirlenen problemler post-it’lere yazılır ve ekran çıktıları üzerinde ilgili alanlara yerleştirilir. 

6- Fikir Geliştirme

Belirlenen problemlere çözüm önerileri geliştirilmeye başlanır. Hedef, UX ekibinden çok müşteri ekibinin katılımda bulunmasıdır. Bu nedenle yönlendirici değil destekçi olunmalı ve katılımcılar fikirlerini söylemeye teşvik edilmelidir. Bu aşamada fikirlerin uçuk kaçık veya yapılması zor gibi görünmesinde bir sorun yoktur. Burada önemli olan, olabildiğince fazla fikir ortaya atmak ve yaratıcı düşünceyi geliştirmektir. 

7- UX Önerileri

Bu aşamada fikirler yavaş yavaş daha gerçekçi ve oturaklı hale getirilir. Öneriler seçilir ve önceliklendirilir. Konuşulanlar sadece fikir olmaktan çıkarılıp akış haline getirilir. Bu noktada UX Designer, gerekirse, daha yönlendirici bir rol üstlenebilir.

8- Kapanış ve Zaman Planı

Çalıştay kapanışı yapılır. Zaman durumuna ve öneri sayısına göre, öneri dokümanı incelenip, müşteri ve Proje Yöneticisi ile beraber gelecek çalışmanın zaman planı çıkarılabilir. Bunu konuşmaya zaman kalmaması durumunda ise UX ekibi dokümanı çalıştay sonrasında inceler, zaman planını oluşturur ve daha sonra müşterinin onayına sunar. 

Genel Kurallar:

• 1 Day UX Workshop’ta tasarım yapılmaz. Bu bir öneri geliştirme çalışmasıdır. 

• Çalıştayda, müşteri ekibi haricinde 1 UX Researcher ve en az 1 UX Designer yer almalıdır. 

• Toplam katılımcı sayısı 5-12 arasında değişebilir. 

• Çalıştay sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumdan oluşur. 

• 2,5-3 saatlik sabah oturumunda Kullanılabilirlik Testleri gerçekleştirilir. 

• 4,5-5 saatlik öğlen oturumu, testlerde görülen problemlerin tartışılması ve fikir geliştirmeye ayrılır.

• Müşteri ekibi yapılan testleri izlemek için orada bulunmak, iki oturuma da katılmak zorundadır. 

• UX Designer da müşteriyle beraber testleri izlemek zorundadır.

• Kullanılabilirlik testleri sabah oturumunda tamamlanmalı, öğleden sonraya bırakılmamalıdır. 

• Kullanıcıdan verim alınabilmesi için bir testin süresi en fazla 35-40 dakika olmalıdır. 

• Testin süresi ve zorlayıcılık seviyesine göre 3-6 tane test yapılabilir.

• Kullanılabilirlik testleri sırasında mutlaka kayıt alınmalıdır.

• Çalıştaydan önceki gün kullanıcılara mutlaka hatırlatma yapılmalı, hatta mümkünse yedek kullanıcı bulunmalıdır. 

• Görevlerin çok basit ve kısa olduğu durumlar haricinde görev sayısı 5’i geçmemelidir.

• Görevler belirlendikten sonra senaryo dokümanı müşteri ile paylaşılmalı ve onay alınmalıdır. 

• Müşteri onayından sonra mutlaka 1 pilot test yapılmalıdır.

• Çalıştayda incelenecek sayfaların büyük boy ekran görüntülerinin çıktısı alınmalıdır. 

• Müşteri ekibinin UX kavramlarına yabancı olması durumunda, çalışmaya başlamadan önce bilgilendirici bir ön sunum yapılmalıdır.

• Çalıştay içeriği ve zaman planını içeren bir doküman hazırlanmalı ve zaman planına olabildiğince sadık kalınmalıdır. 

• Ekip üyelerinin birbirine yabancı olması ve rahat hissetmemeleri durumunda Icebreaker niteliğinde küçük oyunlara, egzersizlere yer verilmelidir.

• Geliştirilen UX önerileri excel veya benzer bir programda, tablo formatında kaydedilmeli ve çalışma sonrasında müşteri ile paylaşılmalıdır. 

Hürriyet Emlak One Day UX Workshop'u

Geliştirdiğimiz ve onlarca müşterimiz ile denediğimiz One Day UX Workshop’ı Hürriyet Emlak ekibiyle tamamladıktan sonra kısa bir röportaj yaptık. Hürriyet Emlak’ın Chief Product Officer’i Gökhan Besen ile yaptığımız röportajı size çalışmamız hakkında detaylı bilgiler verecektir. Servisimiz hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.


Oluşturulma Tarihi
28/7/20
Güncellenme Tarihi
16/11/21
SERVİS
One Day Customer Journey Map

Sadece bir günde, ürününüzün kullanım aşamalarını müşteri yolculuğu haritası oluşturarak inceleyelim.

Space Konularımız

Userspots Bülten
Her ay tasarım ve teknoloji üzerine yeni stiller, dijital ürünler, projeleriniz için kaynaklar, tasarım ilhamları ve daha fazlasına sahip bülten.
2300’den fazla kişinin kayıtlı olduğu kulübümüze katıl !
Başvuru için teşekkürler. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Lütfen eksik bilgileri tamamlayıp, tekrar deneyin.